1. rujna

Sv. Jošua, patrijarh
12. st. prije Krista

Rimski Martirologij: Spomen sv. Jošue, sina Nunova, sluge Gospodnjega koji je po Mojsijevu polaganju ruku bio ispunjen duhom mudrosti i nakon njegove smrti, na čudesan je način uveo Izraelce preko Jordana u obećanu zemlju.
Opširnije o sv. Jošui vidi ovdje.

 

Sv. Egidije, opat
6. – 7. st.

Rimski Martirologij: Na području Nimesa u južnoj Francuskoj sveti Egidije, po kojem je dobio ime grad koji je nastao na području Camargue; ondje je sagradio samostan i u njemu je završio svoj zemaljski život.
Opširnije o sv. Egidiju vidi ovdje.

 

Blaženi Kristin Huguet i jedanaest drugova, mučenici
Madrid, Španjolska, 1936.

Rimski martirologij: Kod Madrida u Španjolskoj spomen na blaženog Kristina (Michele) Roca Huguet, svećenika i jedanaest drugova mučenika, svi iz reda sv. Ivana od Boga, koji su ubijeni tijekom građanskog rata iz mržnje prema vjeri.