12. travanj

Sv. Damjan iz Pavije, biskup
Pavija, Italija, 711.

Rimski martirologij: U Paviji sv. Damjan, biskup, čije se pismo o pravoj vjeri o Kristovoj volji i djelovanju pročitalo na Trećem Carigradskom koncilu.


Sv. Josip Moscati, laik
Napulj, 1880.-1927.


Rimski martirologij: U Napulju, sveti Josip Moscati koji kao liječnik nikada nije propustio svoju dnevnu službi i neumornu brigu za bolesne, za što nije tražio nikakvu naknadu od najsiromašnijih; u toj brizi za tijelo brinuo se s velikom ljubavlju i o dušama. Papa Ivan Pavao II proglasio ga je svetim 1987. godine na kraju Sinode biskupa “o pozivu i poslanju laika u Crkvi”.
Opširnije o sv. Josipu vidi ovdje.

 

Sv. Saba Goto, mučenik
† Kapadocija, Turska, 372. g.

Rimski Martirologij: U Kapadociji, u današnjoj Turskoj, sveti Saba Goto, mučenik. Za vrijeme progona kršćana za vladavine gotskog kralja Atanarika, tri dana nakon proslave Uskrsa odbio je jesti meso žrtvovano idolima nakon čega je bio izložen okrutnom mučenju i potom je bio bačen u rijeku.