13. svibnja

Blažena Djevica Marija Fatimska

 

Rimski martirologij: U Portugalu 1917. godine Djevica Marija ukazala se šest puta trima pastirićima, Luciji, Franji i Jacinti te im je predala poruku za cijelo čovječanstvo. Blažena Djevica Marija kao milosrdna Majka po milosti, uvijek brižna za teškoće ljudi, privlači mnoštvo vjernika na molitvu za grešnike i istinskom obraćenju srca.
Opširnije o Blaženoj Djevici Mariji Fatimskoj vidi ovdje.

 

Sv. Servacije biskup
† Nizozemska, 384. g.

 

Rimski martirologij: U Maastricht u belgijskoj Galiji, na teritoriju današnje Nizozemske godišnjica je smrti sv. Servacija, biskupa Tongerena koji je sudjelovao na mnogim koncilima koji su bili sazvani da se raspravlja o Kristovoj naravi. Hrabro je se borio za obranu prave vjere potvrđene na Nicejskom Saboru 325. godine.
Opširnije o sv. Servaciju vidi ovdje.

 

Sv. Andrija Uberto Fournet
Francuska, 1752. – 1834.

 

Rimski martirologij: U Puy-en-Velay u području Poitiersa u Francuskoj, sv. Andrija Uberto Fournet, svećenik koji je kao župnik za vrijeme Francuske revolucije ohrabrivao vjernike u vjeri; kasnije, kad se vratio mir za Crkvu, on je zajedno sa sv. Elizabetom Bichier des Ages osnovao Institut Kćeri Križa.