15.ožujak

Sv. Zaharija, papa
Rim 741.-752. g.

Rimski martirologij: U Rimu, sv. Zaharije, papa, koji je ograničio lombardsku invaziju; pokazao je Francima kako se pravedno vlada; obdario je germanske narode crkvama i čvrsto je držao jedinstvo s Crkvom Istoka upravljajući Božjom Crkvom mudro i razborito.
Opširnije o sv. Zahariji vidi ovdje.

 

Sv. Lujza Marillac, udovica i redovnica
Francuska-Pariz, 1591.-1660.

Rimski martirologij: U Parizu u Francuskoj, sveta Lujza Marillac, udovica; vodila je svojim primjerom Kongregaciju Kćeri Milosrđa u pomaganju potrebitima, čime je dovršila djelo koje je pokrenuo sv. Vinko Paulski.

 

Blaženi Artemid Zatti, liječnik
Argentina 1880. – 1951.

Rimski martirologij: U Viedmi u Argentini, blaženi Artemid Zatti, redovnik Družbe sv. Franje Saleškog koji se odlikovao misionarskim žarom; otišao je u nepristupačne dijelove Patagonije te je cijeli svoj život posvetio radu u bolnici toga grada velikodušno, strpljivo i s velikom poniznošću pomažući potrebnima.