16. ožujka


Sv. Julijan, mučenik
Cilicija (Turska) 249. g.

Rimski martirologij: U Ainvarzi u Ciliciji, današnja Turska, sv. Julijan, mučenik, rodom iz Istre, kojeg su, nakon što je dugo bio mučen pod upraviteljem Marcijanom, zatvorili u vreću punu zmija i bacili u more. Posebno se štuje u Riminiju gdje mu se nalazi grob i izabran je za zaštitnika grada.

 


Sv. Hilarije i Tacijan, mučenici
Akvileja, Italija, 284. g.

Rimski martirologij: U Akvileji, sjeverna Italija, sveti Hilarije, biskup i Tacijan, mučenici. Glavni su zaštitnici grada Gorice u Italiji.
Opširnije o sv. Hilariju i Tacijanu vidi ovdje.

 


Sv. Euzebija, opatica
Francuska, 680. g.

Rimski martirologij: U pokrajini Artois području današnjeFrancuske,  sv. Euzebija, opatica  samostana Hamay-sur-la-Scarpe. Nakon smrti svoga oca, zajedno sa svojom svetom majkom Rictrude posvetila se redovničkom životu i  još mlada izabrana je za poglavaricu naslijedivši tako svoju baku, svetu Gertrudu.

 


Sv. Eribert, biskup
Köln, 1021. g.

Rimski martirologij: U Kölnu, u Njemačkoj, sveti Eribert, biskup i kancelar cara Otona III.Izabran mimo svoje volje za biskupa, neprestano je prosvjetljavao svećenstvo i narod primjerom svojih vrlina na koje je poticao i svojim propovijedanjem.