16. rujna

Sv. Kornelije, papa, mučenik – Rim, 253.
Sv. Ciprijan, biskup, mučenik – Kartaga, 258.

Rimski Martirologij: Spomen mučenika sv. Kornelija, pape i sv. Ciprijana, biskupa. Premda su podnijeli mučeničku smrt u različite dane, kršćanski svijet ih štuje na današnji dan kao svjedoke ljubavi prema onoj istini koja ne poznaje ustupaka, a koju su oni propovijedali pred Božjom Crkvom i pred svijetom u vrijeme progona sve do mučeništva.
Opširnije o sv. Korneliju vidi ovdje, a o sv. Ciprijanu ovdje.

 

Sv. Eufemija, mučenica
4. stoljeće

Rimski Martirologij: U Kalcedoniji u Bitiniji, današnja Turska, sveta Eufemija, djevica i mučenica, koja je za cara Dioklecijana i prokonzula Priska pretrpjela mnoge muke za Krista i dugom borbom došla do slavne krune mučeništva.
Opširnije o sv. Eufemiji vidi ovdje.

 

Sv. Ljudmila, mučenica
Češka, 860. – 921.

Rimski Martirologij: U Pragu u Češkoj, sveta Ljudmila, mučenica koja je bila češka vojvotkinja zadužena za odgoj svoga unuka sv. Vjenceslava u čijoj je duši nastojala pobuditi ljubav prema Kristu. Bila je zadavljena u uroti snahe Dragomire i nekih poganskih plemića.
Opširnije o sv. Ljudmili vidi ovdje.