17. lipnja

Sv. Nikandar i sv. Marcijan, mučenici
† Bugarska, 304. g.

Rimski Martirologij: U Silistru u današnjoj Bugarskoj, spomen svetih mučenika Nikandara i Marcijana, vojnika. Za vrijeme progona pod carem Dioklecijanom odbili su žrtvovati bogovima, te su osuđeni na smrt od guvernera Maksima i odrubljene su im glave.

 

Sv. Petar Da, mučenik
† Vijetnam, 1840. g.

Rimski Martirologij: U mjestu Qua Linhu u Tonkinu, sada Vijetnam, sv. Petar Đa, mučenik. Bio je stolar i sakristan. Premda je bio podvrgnut mnogim i okrutnim mučenjima, ostao je nepokolebljiv u svojoj vjeri, te je spaljen na lomači za cara Tự Đứcom.

 

Blažena Tereza Portugalska, kraljica Kastilje, cistercistikinja

Portugal, 1181. – 1250. g.

Rimski Martirologij: U Ouremu u Portugalu, blažena Terezija, kraljica Kastilje i Leona, i majka troje djece. Nakon smrti svoga muža, živjela je samostanskim životom prema cistercitskom pravilu u samostanu koji je sama osnovala.