18. lipnja

Sv. Marko i Marcelijan, mučenici
† Rim, 306. g.

Rimski Martirologij: U Rimu na groblju Balbini na Via Ardeatini, sveti Marko i Marcelijan, mučenici tijekom progona za cara Dioklecijana, posatali su braća po mučeništvu.
Opširnije o sv. Marku i Marcelijanu vidi ovdje.

 

Blažena Ozana Andreasi, redovnica
Italija, Mantova, 1449. – 1505. g.

Rimski Martirologij: U Mantovi blažena Ozana Andreasi, redovnica koja je obukla pokorničko ruho sestara sv. Dominika, te je ujedinila divnom mudrošću kontemplaciju o božanskim stvarima sa zemaljskim poslovima i vršenjem dobrih djela.

 

Sv. Leoncije iz Tripolija, mučenik
†  Libanon, 76.  g.

Rimski Martirologij: U Tripoliju u Feniciji, sada u Libanonu, sveti Leoncije vojnik, koji je bio  podvrgnut okrutnim mučenjima u zatvoru i tako je zadobio krunu mučeništva. Sv. Leoncije najpoznatiji je mučenik Fenicije, Sirije i cijelog Istoka. Njegovo mučeništvo privlačilo je mnoštvo naroda koje je dolazilo i zbog čudesa koja su se događala na mjestu njegova mučeništva.