18. ožujka

18.ožujka
Sv. Ćiril Jeruzalemski, biskup i crkveni naučitelj
Jeruzalem, 315. – 387. g.

Sveti Ćiril, biskup Jeruzalema i crkveni naučitelj. Nakon što je pretrpio mnoge uvrede od arijevaca zbog svoje vjere, te više puta bio zbačen sa svogabiskupskog sjedišta, propovijedao je vjernicima s velikim uspjehom pravi nauk, a homilijama i katehezama objašnjavao je Sveto Pismo i svete tajne kršćanske vjere.

 

 

18.ožujka
Sv. Eduard II., kralj Engleske, mučenik
Engleska, 962. – 979.

       

U gradiću Wareham u Engleskoj, sv. Eduard, kralj Engleza. Još kao mladić na prevaru je bio ubijen od ubojica koje je poslalanjegova maćeha.