2. travanj

Sv. Franjo iz Paole, pustinjak i utemeljitelj
Italija, 1416. – Francuska, 1507.

Rimski martirologij: Sv. Franjo iz Paola, pustinjak, osnovao je red Minima (Najmanjih) u Kalabriji. Propisao je svojim učenicima da žive od milostinje, ne posjedujući ništa i da nikada ne diraju novac te da uvijek jedu samo korizmeni obroke. Pozvao ga je u  Francusku kralj Ljudevit XI. kojemu je bio blizu u času smrti. Umro je u Plessyu kod grada Toursu, slavan zbog strogosti svoga života.
Opširnije o sv. Franji vidi ovdje.

 

Sv. Petar Calungsod, filipinski katehist i mučenik
Filippini, 1654. – Marianski otoci, Oceanija 1672.

Rimski martirologij: U selu Tomhom, na otoku Guam u Oceaniji, sv. Petar Calungsod, mladi sedamnaestogodišnji filipinski katehist, pratilac španjolskog isusovca Diega Luja od Sv. Viktora. Okrutno su ih ubili iz mržnje na vjeru  tamošnji domorodci pod utjecajem poganskog praznovjerja, a njihova tijela potom su bacili u more. Svetim ga je proglasio Papa Benedikt XVI.  2012. godine kao drugog filipinskog sveca.

 

Sv. Appiano mučenik
† Cezareja, Palestina, 306. g.

Rimski Martirologij: U Cezareji u Palestini, sv. Apijan, mučenik, koji je za vladavine cara Maksimina, jer su ljudi bili prisiljeni javno žrtvovati bogovima, hrabro prišao guverneru Urbanu, zgrabio njegovu desnu ruku i prisilio ga da obustavi obred.  Zbog toga su ga vojnici uhvatili, svezali mu noge krpom  koju su namočili uljem, zapalili je te ga još živoga bacili u more.