20. ožujka


Sv. Arhip, učenik sv. Pavla, mučenik
I.stoljeće

Rimski martirologij: Spomen svetoga Arhipa, druga sv.Apostola Pavla, koji ga spominje u poslanici Kološanima i Filemonu.

 


Sv. Niceta, biskup
Grčka Makedonija, 733. g.

Rimski martirologij: Spomen sv. Nicete, biskupa Pojana u Makedoniji, kojega je car Leon Armenski poslao u progonstvo zbog štovanja svetih slika.

 

Blaženi Josip Bilczewski, biskup
Ukrajina, 1860. – 1923.

Rimski martirologij: U Lavovu u Ukrajini, blaženi Josip Bilczewski, biskup. Velikim žarom ljubavi radio je na promicanju morala,odgoju klera i vjernika latinskog obreda.UPrvom svjetskom ratu obraćali su mu se za pomoć i katolici i pravoslavci i Židovi kojima je je pomagao svim sredstvima.