20. siječnja

Sv. Fabijan, papa i mučenik
Rim, III. st.

Rimski martirologij: Sv. Fabijan, papa i mučenik vršio je papinsku službu od 236. do 250. Bio je kao laik Božjom milošću izabran za papinsku službu. Ostavio je slavan primjer vjere i kreposti te je podnio mučeničku smrt za vrijeme progonstva cara Decija. Sveti Ciprijan hvali njegovu borbu i ustrajnost, jer je dao besprijekorno svjedočanstvo u upravljanju Crkvom. Njegovo je tijelo na današnji dan sahranjeno u Kalistovim katakombama na cesti Via Apia u Rimu.
Opširnije o sv. Fabijanu vidi ovdje.

 

Sv. Sebastijan, mučenik
Rim, 263. – 304.

Rimski martirologij: Sveti Sebastijan, mučenik, podrijetlom iz Milana došao je u Rim, kako nam svjedoči sveti Ambrozije, u vrijeme okrutnih progonstva i tu je podnio mučeništvo. U Rimu, kamo je stigao kao gost stranac, našao je dom vječne besmrtnosti. Njegovo je tijelo na današnji dan sahranjeno u jednim katakombama u Rimu koje od tada po njemu nose ime.
Opširnije o sv. Sebastijanu vidi ovdje.

 

Sv. Henrik iz Uppsale, biskup i mučenik
Engleska – Finska,  XII. st.

Rimski martirologij: U Finskoj, spomen na svetog Henrika, biskupa i mučenika. Rođen je bio u Engleskoj a povjerena mu je bila služba da upravlja Crkvom Upsale te se  posvetio evangelizaciji Finaca. Okrutno ga je ubio jedan čovjek kojega je nastojao popraviti prema crkvenoj disciplini.
Opširnije o sv. Henriku vidi ovdje.