20. veljače

Sv. Serapion, mučenik
Aleksandrija, Egipat, 250. g.

Rimski martirologij: U Aleksandriji u Egiptu spomen svetoga Serapiona, mučenika koji je, za cara Decija, bio podvrgnut okrutnom mučenju: najprije su mu slomljeni svi zglobova udova, a zatim je bačen s gornjeg kata njegove kuće.

 

Sv. Eleuterij, biskup
Belgija, 456. – 531.

        
Rimski martirologij: U gradu Tournai-u na području današnje Belgije, sveti Eleuterij, biskup. Zadaća biskupa Tournaia  bila je posijati sjeme Božje riječi u idolopokloničkom narodu, među Francima koji će 506. godine biti svi pokršteni  po primjeru njihova kralja Klodviga koji je bio pokršten 496. godine.
Opširnije o sv. Eleuteriju vidi ovdje.

 

Blažena Jacinta Marto, vidjelica iz Fatime
Lisabon, Portugal, 1910. – 1920.

        
Rimski martirologij: U Aljustrelu, blizu Fatime, u Portugalu spomen blažene Jacinte Marto. Bila je pastirica kad je doživjela Gospina ukazanja u Fatimi. Još veoma mlada, strpljivo je podnosila bolest koja ju je snašla i revno je svjedočila svoju pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji.