21. rujna

Sv. Matej, apostol i evanđelista
1.stoljeće

Rimski Martirologij: Sveti Matej, apostol i evanđelista, kojega je, po imenu Levi, pozvao sam Isus da ga slijedi. Napustio je carinski ured i službu skupljača poreza te je izabran među apostole. Napisao je evanđelje za svoje sunarodnjake Židove u kojem je dokazao citatima iz Biblije da je Isus Krist, sin Davidov, sin Abrahamov i da je ispunio obećanja i proroštva Staroga zavjeta.
Opširnije o sv. Mateju vidi ovdje.

 

Sv. Jona, prorok
8. stoljeće prije Krista

Rimski Martirologij: Spomen na svetoga Jonu, proroka, sina Amittaija, čijim imenom je nazvana jedna knjiga Starog zavjeta; njegov poznati izlazak iz utrobe velike ribe tumači se u Evanđelju kao navještaj Gospodnjega uskrsnuća.
Opširnije o sv. Joni vidi ovdje.

 

Sv. Maura iz Troyes
Francuska, 827.-850. g.

Rimski Martirologij: U Troyesu na Seni, u Francuskoj, sveta Maura, djevica, koja je bila revna u djelima milosrđa i ljubavi.