23. siječnja

Sv. Severijan i sv. Akvila, supružnici i mučenici
Alžir, III. st.

Rimski martirologij: U Cezareji Mauritanijskoj, današnji Alžir, sveti mučenici Severijan i Akvila, supružnici, koji su podnijeli mučeništvo na način da su bili spaljeni na lomači.

 

Sv. Emerenzijana, djevica i mučenica
Rim, 304.

Rimski martirologij: U Rimu na Via Nomentana u velikom groblju sveta Emerencijana, mučenica.
Opširnije o sv. Emerenzijani vidi ovdje.

 

Sv. Andrea Chong Hwa-Gyong, vjeroučitelj i mučenik
Južna Koreja, 1808. – 1840.

 

Rimski martirologij: U Seulu, Koreja, sveti Andrija Chong (Tyong) Hwa-gyǒng, vjeroučitelj i mučenik. Pomagao je svetom biskupu Lorencu Imbertu i pretvorio je svoj dom u sklonište za progonjene kršćane; zbog toga su ga tukli i teško ranili te su ga na kraju i zadavili u zatvoru u Seulu na današnji dan 1840. Proglašen je blaženim 1925., a svetim 1984.