23. veljače

Sv. Polikarp, biskup i mučenik
Smirna, Turska  69. – 155.

        
Rimski martirologij: Spomen svetog Polikarpa, biskupa i mučenika koji je štovan kao učenik svetoga apostola Ivana i posljednji je svjedok apostolske epohe; za vladanja  careva Marka Antonija i Lucija Aurelija Kommoda, u Smirni u Aziji, današnja Turska, u amfiteatru ispred namjesnika i svega naroda, gotovo devedesetogodišnjak, spaljen je na lomači dok je zahvaljivao Bogu Ocu što ga je smatrao dostojnim da ga pridruži mučenicima i da tako sudjeluju u muci Kristovoj.
Opširnije o sv. Polikarpu vidi ovdje.

 

Sv. Sinerij srijemski, mučenik

Rimski martirologij: U Srijemskoj Mitrovici (Sirmium) u Panoniji (danas u Srbiji) spominje se sveti Sinerij, mučenik. Bio je vrtlar i ukorio je jednu ženu zbog razvratnosti  a ona ga je prijavila vlastima. Sudac ga je bacio u tamnicu a on je priznao da je kršćanin. Budući da je odbio žrtvovati bogovima  umro je kao mučenik nakon što mu je odrubljena glava.
Opširnije o sv. Sineriju vidi ovdje.

 

Blaženi Ljudevit Mzyk, svećenik i mučenik
Poljska, Poznan, 1905. – 1942.

        
Rimski martirologij: U Poznanju u Poljskoj spominje se blaženi Ljudevit Mzyk, svećenik iz Družbe Božanske Riječi (Verbiti) i mučenik. Nakon što su mu domovinu vojno okupirali sljedbenici bezbožnog nauka – neprijatelja ljudi i vjere, svjedočio je za Krista sve do smrti; zaklali su ga stražari tvrđave. Papa Ivan Pavao II. proglasio ga je blaženim u Varšavi 13. lipnja 1999. godine sa 107 drugih poljskih mučenika.
Opširnije o sv. Ljudevitu vidi ovdje.