24. ožujka


Sv. Katarina Švedska, djevica
Švedska, 1331. – 1381. g.

Rimski martirologij: U Vadsteni u Švedskoj spomen sv. Katarine, djevice, kćeri sv. Brigite; ona je protiv svoje volje bila određena za brak i vjenčana; međutim u dogovoru sa svojim mužem sačuvala je svoje djevičanstvo, a nakon njegove smrti vodila je pobožan život; hodočastila je u Rim i Svetu Zemlju te prenijela relikvije svoje majke sv. Brigite u Švedsku u samostan Vadstena, u kojem je i sama obukla redovničko odijelo.
Opširnije o sv. Katarini vidi ovdje.

 


Blažena Maria Karlowska, djevica i utemeljiteljica
Poljska, 1865. – 1935. g.

Rimski martirologij: U gradiću Pniewite u blizini Gdanjsku u Poljskoj spomen blažene Marije Karlowske, djevice. Ona je osnovala Kongregacija sestara Božanskog Pastira od Božanske Providnosti kako bi povratila paledjevojke i siromašne žene lošega morala dostojanstvu kćeri Božjih.

 


Sv. Timolaj i drugovi mučenici
Cezareja, Palestina, 303. g.

Rimski martirologij: U Cezareji u Palestini sveti mučenici Timolaj,Dionizije, Pauside, Romulus, Aleksandar, drugi Aleksandar, koji su za vrijeme progona cara Dioklecijana odvedeni vezanim rukama predprefekta Urbana i priznali su se kao kršćani;nakon nekoliko dana, zajedno s drugovima Agapijem i drugim Dionizijem odrubljena im je glava i tako su zaslužili krunu vječnog života.