25. srpnja

Sv. Jakov Stariji, apostol
Jeruzalem, mučenik 42. g.

Rimski Martirologij: Blagdan sv. Jakova, apostola, koji je bio sin Zebedejev i brat sv. Ivana evanđeliste. Bio je s Petrom i Ivanom svjedokom preobraženja Gospodinova i njegove agonije u Gecemaniju. Herod Agrippa odrubio  mu je glavu blizu blagdana Pashe te je prvi među apostolima primio krunu mučeništva.
Opširnije o sv. Jakovu vidi ovdje.

 

Sv. Valentina, mučenica
Cezareja, Palestina, 305. g.

Rimski Martirologij: U Cezareji u Palestini, sveta Valentina, Tea i Pavao, mučenici za vrijeme progona cara Maksimijana a za upravitelja Firmilijana. Djevica Valentina, koja je srušila žrtvenik posvećenim poganskim idolima, nakon raznih okrutnih mučenja, pošla je u susret Zaručniku tako što je bačena u vatru zajedno s djevicom Teom; Pavao, osuđen na smrt, nakon što je dobio kratko vrijeme za molitvu i moleći Boga za spasenje sviju, primio je krunu mučeništva tako što mu je odrubljena glava.

 

Blaženi Rudolf Acquaviva i drugovi, isusovci mučenici
Italija, 1550. – Indija, 1583. g.

Rimski Martirologij: U Salsette u Indiji, blaženi mučenici Rudolf Acquaviva, Alfonso Pacheco, Petar Berna, Antun Franjo, svećenici isusovci i Franjo Aranha, redovnik Družbe Isusove. Bili su ubijeni od nevjernika jer su uzvisivali i častile sveti Kristov križ.