26. listopad

Sv. Lucijan i Marcijan, mučenici
† Nikomedija, Turska, 251. g.

Rimski Martirologij: U Nikomediji, u Bitiniji, današnja Turska, sveti Lucijan i Marcijan, mučenici koji su spaljeni na lomači za vladavine cara Decija a po naredbi prokonzula Sabina.

 

Sv. Rogacijan i Feliks, mučenici
† Kartaga, 250. g.

Rimski Martirologij: U Kartagi, današnjem Tunisu, spomen sv. Rogacijana, svećenika, kojemu je sv. Ciprijan povjerio upravljanje Crkvom u Kartagi za vrijeme progona cara Decija i koji je, zajedno sa sv. Feliksom, pretrpio nevolje i tamnicu za ime Kristovo.

 

Sv. Witta, biskup
† Njemačka, 747. g.

Rimski Martirologij: U samostanu Heresfeld u Njemačkoj, sveti Witta, prvi buraburški biskup, koji je bio porijeklom Englez. Sv. Bonifacije ga je pozvao i zajedno s drugima poslao u Assiju da u toj zemlji posiju sjeme riječi Božje.