27. lipnja

Sv. Ćiril Aleksandrijski, biskup i crkveni naučitelj
Egipat, Aleksandrija, 370. – 444. g.

Rimski Martirologij: Sveti Ćiril, biskup i crkveni naučitelj. Izabran je i postavljen za biskupa Aleksandrije u Egiptu. Potaknut posebnom brigom za integritet katoličke vjere, podržao je na koncilu u Efezu dogme o jedinstvu i jedinstvenosti osobe u Kristu i dogmu o božanskom majčinstvu Djevice Marije.
Opširnije o sv. Ćirilu Aleksandrijskom vidi ovdje.

 

Blažena Margareta Bays, franjevačka trećoredica
Fribourg, Švicarska, 1815. – 1879.

Rimski Martirologij: Na području Fribourga u Švicarskoj blažena Margareta Bays, djevica koja je u svojoj obitelji bila krojačica i potpuno se posvećivala mnogobrojnim potrebama svojih bližnjih, ali nije nikada zanemarivala molitvu.

 

Sv. Arialdo milanski, đakon i mučenik
† Italija, Como, Lago Maggiore, 1066.

Rimski Martirologij: U Milanu sveti Arialdo, đakon i mučenik koji se teško borio s nezdravim moralom simonijskog i izopačenog klera. Zbog brige za  Božju kuću, ubile su ga dvije takve pokvarene osobe.