27. prosinac

Sv. Ivan, apostol i evanđelist
Betsaida, 1. st. – Efez,  oko 104. g.

Rimski Martirologij: Blagdan sv. Ivana, apostola i evanđeliste koji je bio sin Zebedeja. Sa svojim bratom Jakovom i Petrom bio je svjedok Gospodinova preobraženja i Njegove muke od kojega je podno križa primio Mariju za majku. U Evanđelju i u drugim spisima pokazuje se teologom koji je, smatran dostojnim promatrati slavu Utjelovljene Riječi, navijestio ono što je vidio svojim očima.
Opširnije o sv. Ivanu vidi ovdje.

 

 

Sv. Teodor i sv. Teofan, mučenici
† Bitinija, Turska, 9. stoljeće

Rimski Martirologij: U Hisarliku u Bitiniji, u današnjoj Turskoj, mučeništvo  svetog Teodora, redovnika samostana San Saba u Palestini, svećenika. On je u Carigradu zajedno sa svojim bratom Teofanom branio štovanje svetih slika. Nakon što je pretrpio bičevanje, zatvor, izgon i mučenje graviranja nekih stihova na čelu što mu je donijelo ime Graptós, „označen“, umro je na kraju svojih trpljenja u tamnici.

 

Sv. Fabiola, rimska udovica
† Rim, 399. g.

Rimski Martirologij: Spomen rimske udovice svete Fabiole koja je, prema svjedočanstvu sv. Jeronima, svoj život pokore posvetila za dobro siromaha.
Opširnije o sv. Fabioli vidi ovdje.