28.travanj

Sv. Petar Chanel, svećenik i mučenik
Francuska – Otoci Figi, Oceanija, 1803. – 1841.

Rimski martirologij: Sveti Petar Chanel, svećenik Marijine Družbe (marijanist) i mučenik koji se u svojoj službi kao svećenik brinuo o ljudima sa sela i o školovanju djece; zatim je poslan zajedno s nekoliko drugova da naviješta evanđelje u Zapadnoj Oceaniji. Došao je najprije na otok Futuni, gdje još nije bila osnovana kršćanska zajednica. Iako je prolazio kroz mnoge poteškoće, pokazivao je posebnu blagost kojom je uspio neke obratiti na kršćansku vjeru, među njima i kraljeva sina. Kralj razljućen dao ga je pogubiti i tako  je Petar postao prvi mučenik Oceanije.
Opširnije o sv. Petru vidi ovdje.

 

Sv. Ljudevit Marija Grignon de Monfort
Francuska, 1673.-1716.


Rimski martirologij: Spomen sv. Ljudevita Marije Grignona de Montforta, svećenika koji je prokrstario pokrajine po zapadnoj Francuskoj propovijedajući otajstvo Vječne Mudrosti; osnivao je kongregacije, propovijedao je i pisao o Kristovom križu i istinskoj pobožnosti prema Djevici Mariji i priveo mnoge na pokornički život. U selu Saint-Laurent-sur-Sèvre u Francuskoj  završio je svoje zemaljsko hodočašće.
Opširnije o sv. Ljudevitu vidi ovdje.

 

Sv. Ivana Beretta Molla, majka obitelji
Milano, 1922. -1962.


Rimski martirologij: U Magenti u Lombardiji, sv. Ivana-Gianna Beretta Molla, majka obitelji; bila je trudna i bolesna ali je žrtvovala svoj život da bi spasila život i zdravlje nerođenog djeteta.
Opširnije o sv. Ivani vidi ovdje.