31. prosinac

Sv. Silvestar I., papa
Italija, 285. – Rim, 335. g.

Rimski Martirologij: Sv. Silvestar I., Papa koji je kroz mnogo godina mudro upravljao Crkvom u vrijeme kada je car Konstantin izgradio časne bazilike, a Nicejski koncil proglasio Krista kao Sina Božjega. Na današnji je dan njegovo tijelo sahranjeno u Rimu na groblju Priscile. (Bio je Papa od 314. do 335.)
Opširnije o sv. Silvestru vidi ovdje.

 

Sv. Katarina Labouré, redovnica
Francuska, Fain-lès-Moutiers,  1806. – Enghien-les-Bains, 1876.

Rimski Martirologij: U Parizu u Francuskoj sv. Katarina Labouré, redovnica Družbe Kćeri milosrđa koja je posebno štovala Majku Božju Bezgrešnu. Odlikovala se jednostavnošću, ljubavlju i strpljenjem. Poznata je po objavi Čudotvorne medaljice.
Opširnije o sv. Katarini vidi ovdje.

 

Sv. Franjo Regis, isusovac, pučki misionar
Francuska, 1597. – 1640.

Rimski Martirologij: Na području La Louvesca na planinama u blizini Puy-en-Vélaya u Francuskoj, sveti Ivan Franjo Regis, svećenik Družbe Isusove koji je propovijedao Evanđelje i dijelio sakrament pokore po planinama i selima i trudio se bez odmora kako bi obnovio katoličku vjeru u dušama stanovnika.