5. ožujka

Sv. Lucije I. papa
254 g.


Rimski martirologij: U Rimu na Via Appia u Kalistovim katakombama sahrana sv. Lucija, pape, koji je kao nasljednik pape sv. Kornelija prognan zbog svoje vjere u Krista. Bio je izvanredan svjedok vjere a suočio se s teškoćama svog vremena s umjerenošću i razboritošću.
Opširnije o sv. Luciju vidi ovdje.

 

Sv. Teofil iz Cezareje, biskup

Rimski martirologij: Spomen sv. Teofila, biskupa Cezareje u Palestini, koji je za cara Septimija Severa, zasjao mudrošću i cjelovitošću života.

 

Sv. Adrijan, mučenik
Cezareja, Palestina 309. g.

Rimski Martirologij: U Cezareji u Palestini sv. Adrijan, mučenik. On je za vrijeme progona cara Dioklecijana na dan kada su stanovnici običavali slaviti blagdan Fortune-Sreće po zapovijedi guvernera Firmilijana bio zbog svoje vjere u Krista bačen kao  hrana jednome lavu, a potom je bio zaklan mačem.