5. studeni

Sv. Donin
Cezareja u Palestini, 4. st.

Rimski Martirologij: U Cezareji u Palestini spomen na sv. Donina, mučenika, koji je bio mladi liječnik. Na početku progona za cara Dioklecijana bio je osuđen na rad u rudnicima te je bio prognan u Mismiyu gdje je pretrppio teška mučenja. Pete godine progonstva  bio je spaljen na lomači za vrijeme prefekta Urbana jer je čvrsto sačuvao svoju vjeru.

 

Blaženi Gomidas Kaumurdjian, armenski svećeni i mučenik
Carigrad, 1656. – 1707. g.

Rimski Martirologij: U Carigradu, blaženi Gomidas Keumurdjan (Cosma da Carboniano), svećenik i mučenik, koji je, kao obiteljski čovjek, rođen i zaređen u armenskoj crkvi, veoma trpio zbog svoje vjernosti i širenja katoličke vjere kako ju je proglasio i naučavao Kalcedonski sabor.  Umro je mučeničkom smrću tako što mu je odrubljena glava dok je molio Nicejsko Vjerovanje.

Iz drugih izvora (Avvenire). Rođen je u Carigradu 1656. g. kao sin armenskog svećenika. U tim godinama, među pravoslavnim kršćanskim zajednicama učvršćivala se jedna struja koja se zalagala za ponovno ujedinjenje s Rimskom Katoličkom crkvom. S druge strane ove ideje izazvale su pravu antikatoličku pobunu. Imao je obitelj i sedmero djece i kao svećenik vršio je službu župnika. U dobi od 40 godina prešao je s cijelom obitelji u Katoličku Crkvu i time je utro put mnogim carigradskim svećenicima koji su slijedili njegov primjer. Bio je osuđen na progonstvo. Njegov slučaj potaknuo je turske vlasti da su izdale stroge zakone protiv svećenika koji su bili povezani s Rimom. Godine 1707. osuđen je zbog optužbi za izazivanje nereda među Armencima. Dok je boravio u zatvoru ponuđena mu je sloboda u zamjenu da pređe na islam. On je to energično odbio i zbog toga mu je bila odrubljena glava dok je molio Nicejsko vjerovanje. Blaženim ga je proglasio papa Pio XI. 1929. godine.

 

Blaženi Bernard Lichtenberg, svećenik i mučenik
Njemačka, 1875. – 1943.

Rimski Martirologij: U gradu Hofu u Njemačkoj, blaženi Bernard Lichtenberg, svećenik i mučenik. Nakon što je dozna za teška nedjela koja su učinjena protiv dostojanstva Boga i ljudi, uhićen je jer se javno molio za Židove koji su bili zlostavljani na neljudski način. Bio je upućen u logor Dachau, ali je umro na putu zbog zlostavljanja neustrašivo svjedočeći vjeru  Krista.