6.veljače

Sv. Pavao Miki i drugovi, japanski mučenici
Nagasaki, Japan, 1597. g.

Rimski martirologij: Spomen na svetoga Pavla Mikija i drugove, mučenike u Nagasakiju u Japanu. Kako se progon kršćana pojačao, osam svećenika isusovaca i franjevaca, europskih misionara kao i onih koji su rođeni u Japanu, te sedamnaest laika, nakon uhićenja pretrpjeli su teške ozljede te su osuđeni na smrt. Svi zajedno, pa čak i dječaci, razapeti su na križeve zato što su bili kršćani, radosni što im je bilo dano umrijeti na isti način kao Krist.
Opširnije o sv. Pavlu Mikiju i drugovima vidi ovdje.

Sv. Dorotea i Teofil, mučenici   

Rimski martirologij: U Cezareji, Kapadocija, današnja Turska, spomen svetih mučenika Dorateje, djevice, i Teofila, učitelja.
Opširnije o sv. Doroteji vidi ovdje.

 

Sv. Matej Correa Magallanes, svećenik i mučenik
Meksiko 1866. – 1927.

Rimski martirologij: U mjestu Durango, u Meksiku, sveti Matej Correa, svećenik i mučenik, koji je za vrijeme žestokog progona protiv Crkve, odbio prekršiti tajnost ispovijedi, primivši za to krunu mučeništva.