8. ožujka

Sv. Ivan od Boga, redovnik i utemeljitelj
Portugal 1495. – Španjolska 1550.

Rimski martirologij: Sveti Ivan od Boga, redovnik; portugalskog je podrijetla i željan viših ciljeva, te nakon vojničkoga života punog opasnosti, neumornom ljubavlju predano se brinuo o potrebitima i bolesnima u bolnici koju je sam izgradio. Pridružio je sebi pomoćnike koji su potom osnovali bolnički Red svetog Ivana od Boga. Prešao je u vječni pokoj na današnji dan u Granadi u Španjolskoj. Zaštitnik je bolesnika, bolnica, bolničara i njihovih udruga a na kraju zaštitnik je Granade.
Opširnije o sv. Ivanu vidi ovdje.

 

Sv. Apolonije i Filemone, mučenici
         U Antinou u Egiptu sveti Apolonije i Filemon, mučenici.

 

Sv. Poncije, đakon
Kartaga, Afrika,  270. g.

Rimski Martirologij: Spomen sv. Poncija koji je u Kartagi bio đakon  sv. Ciprijana. On je pratio sv. Ciprijana u progonstvu i sve do njegove mučeničke smrti, ostavivši nam divan prikaz njegova života i mučeništva.