9. lipnja

Sv. Efrem, đakon, crkveni naučitelj
Turska, 306. – Sirija, 373. g.

Rimski Martirologij: Sveti Efrem, đakon i crkveni naučitelj, koji je u Nisibiju najprije vršio službu propovijedanja i poučavanju svetoga nauka. Nakon invazije Perzijanaca na Nisibi sklonio se sa svojim učenicima u Edesu u Osroenu. Tu je položio temelje za teološku školu. Svoju je službu vršio riječima i spisima i toliko se odlikovao po strogosti i svetosti života i nauka da je zaslužio nadimak „citara  Duha Svetoga“ zbog pjesničke vrijednosti crkvenih himni koje je skladao.

 

Sv. Josip de Anchieta,  isusovac
Kanarski otoci, 1534. – Brazil, 1597. g.

Rimski Martirologij: U Reritibi u Brazilu, sveti Josip Anchieta, svećenik Družbe Isusove. Rođen je na Kanarskim otocima, ali je gotovo cijeli svoj život velikim trudom posvetio misionarskim djelima u Brazilu koji su donijeli ploda.
Opširnije o sv. Josipu vidi ovdje.

 

Blažena Ana Marija Taigi, majka obitelji
Siena, 1769. – Rim, 1837. g.

Rimski Martirologij: U Rimu blažena Ana Marija Taigi, majka obitelji. Iako je bila zlostavljana od nasilnog muža i dalje se brinula o njemu i omogućila je odgoj svojoj djeci kojih je bilo sedmero, a da nije nikada zanemarila duhovnu i materijalnu brigu za siromašne i bolesne.
Opširnije o bl. Ani Mariji vidi ovdje.