BANJA LUKA 22. 6. 2010.: 7. OBLJETNICA BEATIFIKACIJE IVANA MERZA – DVIJE NOVE PJESME BL.IVANU

       Predvodeći svečanu Euharistiju, na kojoj su sudjelovali entitetski i stranački predstavnici, biskup Komarica je kazao da ljubav i sloga grade ono što mržnja ruši ističući da se izgradnjom crkve ne gradi samo građevina nego da je to i simbol spremnosti ljudi da kao sugrađani zajedno idu u budućnost te se međusobno uvažavaju, pomažu i dijele radost.

U povodu ove 7. obljetnice uzdignuća bl. Ivana Merza na oltar dvojica braće Jakumetović iz Osijeka  spjevali su dvije pjesme  u čast Blaženiku koje ovdje donosimo:

DVIJE PJESME  U ČAST
7. OBLJETNICE BEATIFIKACIJE  BL. IVANA MERZA
22. lipnja 2010.

Spjevali  Krešimir i Domagoj, dva brata blizanca iz Osijeka,
inženjeri građevine (28. g.)


ZVIJEZDA NEBESKA
prigodom sedme obljetnice beatifikacije bl. Ivana Merza
22. 6. 2010.

Kao zvijezda nebeska zasjao si usred noći,
Svojim svjetlom pokazao nam kojim putem valja poći!

Prema Sinu, prema Ocu, prema Duhu Svetomu,
Našoj Majci Mariji, prema Zemlji Vječnosti!

Gdje su pjesme radosne, gdje je vječno proljeće,
Sve do Žive vode te, vodi i nas, Ivane!

Hvala Vječni Ivane, blaženiče hrvatski,
Hvala Tebi, Orle Kristov, pjevam sada srcem cijelim.
Hvala Vječni Ivane, blaženiče hrvatski,
Hvala Brate nebeski, tvoje svjetlo sada slijedim.

Kao zvijezda nebeska zasjao si usred noći,
Svojim svjetlom pokazao nam kojim putem valja poći!

Gdje je rajsko svitanje, gdje su rijeke beskrajne,
Gdje je Ljubav jedina, gdje je Slava najveća!

Prema Kristu Isusu, prema Kralju našemu,
Prema Suncu Vječnome, vodi i nas, Ivane!

Hvala Vječni Ivane, blaženiče hrvatski,
Hvala Tebi, Orle Kristov, pjevam sada srcem cijelim.
Hvala Vječni Ivane, blaženiče hrvatski,
Hvala Brate nebeski, tvoje svjetlo sada slijedim.

Kao zvijezda nebeska zasjao si usred noći,
Svojim svjetlom pokazao nam kojim putem valja poći!

Prema Domu Očevu, u te Dvore nebeske,
Gdje je Majka Najljepša, naša Majka Marija!

I mi, evo, letimo s Tobom Orle nebeski,
Prema svetom Kraljevstvu, na tu gozbu Očevu.

Hvala Vječni Ivane, blaženiče hrvatski,
Hvala Tebi, Orle Kristov, pjevam sada srcem cijelim.
Hvala Vječni Ivane, blaženiče hrvatski,
Hvala Brate nebeski, tvoje svjetlo sada slijedim.

Moli za nas Viteže, Krista Kralja pobjede,
Moli za nas, dragi brate, za svoj narod, molim Te!

Kao zvijezda nebeska zasjao si usred noći,
Svojim svjetlom pokazao nam kojim putem valja poći!

 Osijek, 22. 6. 2010.    Krešimir  Jakumetović

 

 

 

 


VJEČNA ŽUDNJA ZA NEBOM
prigodom sedme obljetnice beatifikacije bl. Ivana Merza
22. 6. 2010.

Milost se Božja spustila k nama
Kristovo svjetlo kroz našega brata.
Hvale Nebeske pjevajmo zato
Otac je Sveto nam poslao blago!

Ivana Merza za uzor nam daje,
misli o Vječnom – u njemu su cvale.
Pretrpio mnogo brat je naš vjerni,
al´ “Krist je moj život“ – opet on veli!
“Ovdje na zemlji, tu nije mi mjesto,
žudim za Nebom – Ono je vječno!
Moja duša se diže, Bože, leti ka Tebi,
da s Tobom se združi, silno to želi!“

“Smrt je dobitak“ – Ivan tad kaže,
i odleti gore u Visine slavne!
Iz Vječnosti sada dopire pjesma,
to zvuci su našega blaženog Merza!

Svom Ocu i Sinu on radosno pjeva,
Duha Svetoga grli prepun veselja!
U Nebo se vinimo, raširimo krila,
za Ivanom hajmo – do Nebeskih visina!

Vječnome Svjetlu poletimo gore,
gdje rajske će nama svitati zore,
gdje vječno će Sunce sjati i nama,
i beskrajna Bogu se pjevati hvala!

 Osijek, 22. 6. 2010.    Domagoj  Jakumetović