BL. I. MERZ NA 4. KONGRESU HRVATSKIH POVJESNIČARA

    sasa_predaje-1.2.jpgU predavanju je mag. S. Ceraj iznio dio rezultata višegodišnjeg znanstvenog istraživanja koji donose Merzovu novu kontekstualizaciju tjelesne kulture, koju određuje kao važno sredstvo odgoja cjelovite i slobodne osobe, predstavljajući tjelesnu kulturu kao aktivnost koja nadilazi kineziološke okvire i određujući joj time posve novu vrijednost.
    Prije četiri godine na III. Kongresu hrvatskih povjesničara koji je održan u Splitu i na Braču 2008. g. o bl. Ivanu Merzu održano je čak tri predavanja.

      Na ovogodišnjem 4. Kongresu sudjeluje čak 200 sudionika sa svojim predavanjima. Temu ovogodišnjem Kongresu „Sloboda“ predložio je varaždinski biskup Josip Mrzljak što je na otvorenju Kongresa istaknuo dr. Neven Budak, a to je i napisao  u predgovoru Zbornika sažetaka svih predavanja koja su održana na Kongresu.

znaaj_tjelesne_kulture_kod_ivana_merza.2.jpg