Bl. IVAN MERZ U ŠPANJOLSKOJ – NA PRVIM MEАUNARODNIM DANIMA O SUVREMENOJ LAIČKOJ SVETOSTI

 

Tema skupa, prvoga ovakve vrste bila je:  Djeca, adolescenti, mladi – sveci (Ninos, adolscentes y jovenes santos). Kroz šest dana održana su brojna predavanja, aktivnosti, manifestacije, okrugli stolovi, molitveni skupovi posvećeni upoznavanju svetosti koju su ostvarili mladi kršćani u dječjoj i mladenačkoj dobi u raznim krajevima svijeta. Organizatori skupa uvrstili su u program i bl. Ivana Merza kao predstavnika mladih Božjih ugodnika iz istočne Europe.  Predstavio ga je postulator zaalicante-2.jpg njegovu kanonizaciju  o. Božidar Nagy, kojega su organizatori pozvali na ovaj skup.

            Skup je otvorio u središnjoj  biskupijskoj dvorani grada Alicantea 2. travnja mjesni biskup mons. Rafael Palmero Ramos. Kao predavači na skupu su sudjelovali i pojedini španjolski biskupi, te kardinal  Ricardo Maria Carles Gordo iz Barcelone. Sudjelovali su i predstavnici vatikanske Kongregacije za kauze svetaca iz Rima koji su govorili o uvjetima i načinu proglašavanja svetaca.

            Teme o fenomenu kršćanske svetosti u dječjoj i mladenačkoj dobi bile su obrađivane s teološkog, pastoralnog i posebice katehetskog vidika. Predavači iz raznih zemalja predstavljali su alicante-3.jpgherojske živote mladih blaženika, svetaca i slugu Božjih, kandidata oltara koji su bili raspoređeni u nekoliko kategorija. Bila je to zanimljiva panorama svetosti ostvarene u mladenačkoj dobi. Došlo je do izražaja da je fenomen svetosti u mladenačkoj dobi također univerzalan, i nije rezerviran samo za nekoliko izabranih kršćanskih naroda.

            Donosimo u nastavku prikaz glavnih predavanja koja su se odvijala u dva grada te paralelno na nekoliko mjesta u raznim dvoranama.

             Na Katoličkom sveučilištu u Elcheu, poznat kao prvi grad u Europi po svojim brojnim palmama, o temi svetosti u sveučilišnom svijetu govorio je  dr. Francisco Cejar Garcia Magon, biskupski vikar iz Toleda, profesor Teološkog institutu. Predstavljeno je bilo potom dvoje mučenika iz sveučilišnog svijeta, žrtve vjerskih progona u španjolskoj iz 1936. g.:  22-godišnjeg studenta-mučenika, blaženog Francesa Castello Aleu (1914.-1936.), predstavio je mons. Joan Piris, biskupalicante-4.jpg Lleida, a o blaženoj Luisi Mariji Frias Canizares, sveučilišnoj profesorici  govorila je prof. Isabela Ferrero. Kategoriju sveučilištaraca, svjedoka ostvarenih herojskih vrlina u svijetu predstavila je središnjica Katoličke Akcije iz Rima. Od svojih brojnih svetaca i blaženika izabrali su tri predstavnika blaženika iz raznih geografskih područja, među kojima je bio i bl. Ivan Merz.

            Kao uzora sveučilišne svetosti iz zapadne Europe Giorgia Pierra Frassatija (1901-1925.), blaženika talijanske Katoličke Akcije predstavio je prof. Roberto Falciola iz Torina. Bl. Ivana Merza kao predstavnika svetosti iz Istočne Europe predstavio je njegov postulator o. Božidar Nagy.   Na kraju ova dva izlaganja naglašeno je kako je oba ova blaženika, i Frassatija i Merza Papa Benedikt XVI. uvrstio  među 18 velikih  svetaca Katoličke Crkve kao uzore štovanja Euharistije u svojoj apostolskoj pobudnici Sacramentum Caritatis (br. 94).  Iz treće geografske regije, latinske Amerike bio je predstavljen blaženi Karlo Manuel Rodriguez iz Porto Rika, apostol Katoličke Akcije. O njemu je govorila dr. Siliva Correale, službenica Kongregacije za kauze svetaca.

            Paralelno s predavanjima na Katoličkom sveučilištu u Elcheu održavana su predavanja u gradu Alicanteu. Kardinal Ricardo Carles Gordo iz Barcelone govorio je o svetosti kao motivaciji za alicante-5.jpgkatehezu i biskupijski pastoral. O blaženom Jose Sanchez del Rio (1913. – 1928.) 14-godišnjem mučeniku ubijenom za vrijeme vjerskih progona  u Meksiku govorio je službenik njegove postulature. Predstavljeni su potom bili i službenici Božji za koje je proces beatifikacije u tijeku: 17-godišnji Alfred Carrasco Herrero i 16-godišnji  Antonio Ferrer Rodrigo obojica ubijeni  kao mučenici 1936 g. u šanjolskoj. U program su bili uvršteni i afrički blaženici laici-katehisti.

O dvadesetogodišnjoj vjeroučiteljici  Rebeki Rocamora Nadal (1975.-1996.), za koju se vodi postupak beatifikacije govorila je njezina rođena sestra Laura.

            O službenici Božjoj Josefini Vilaseca, dvanaestogodišnjoj mučenici sv. čistoće  iz biskupijealicante-6.jpg de Vic govorio je biskup iste biskupije  Mons. Roma Casanova. Predstavljeni su bili i ostali mladi kandidati za blaženike čiji je proces u tijeku: devetogodišnja djevojčica Marija  Valerio (1930.-1939.), četrnaestogodišnja Alesia Gonzalez (1971-1985.) obje iz Madrida, te šesnaestogodišnji  Faustino Perez  Magro iz Valencije (1946-1963.)  Posebna zanimljivost bilo je predstavljanje  najmlađeg kandidata za svetost, časne službenice  Božje Nennoline-Antoniette Meo koja je umrla  na glasu svetosti u svojoj tek sedmoj godini života 1937., a sahranjena je u bazilici sv. Križa u Rimu. 

            Pozornost skupa privukla su izlaganja dvojice specijalista, službenika vatikanske alicante-7.jpgKongregacije za kauze svetaca iz Rima. Prof. dr. Patricio Polisca, profesor na rimskom sveučilištu Torvergata, predsjednik liječničke komisije u Kongregaciji za kauze svetaca i papin osobni liječnik, govorio je o medicinskom vidu čudesa koja se predstavljaju u postupcima za beatifikacije i kanonizacije. P. Luigi Borriello, karmelićanin, profesor na Teološkom institutu Terezijanumu u Rimu i konzultor-teolog u Kongregaciji za kauze svetaca govorio je o teološkim vidovima čudesa u postupcima beatifikacija i kanonizacija.

            Hrvatski blaženik Ivan Merz na poseban je način bio prisutan na ovome skupu. Ne samo da je uvršten u program, nego su organizatori prepoznali polivalentnost njegove karizme i bogatstvo njegove poruke i svjedočenja te je tako bl. Ivan bio jedini od svih mladih blaženika i svetaca koji je na ovom skupu bio predstavljen čak u tri različite kategorije. Prvo, kao uzor studentima i sveučilišnom svijetu bl. Ivan je bio predstavljen na Katoličkom sveučilištu u Elcheu. Potom kao prosvjetni djelatnik, te čovjek vjere i odgojitelja za vjeru i apostol mladeži predstavljen je bio vjeroučiteljima biskupije Alicante kojih ima preko tisuću. I treći puta kao uzor „uspjelog života" i program života i djelovanja za mladog katolika bl. Ivan Merz je bio predstavljen mladima iz cijele biskupije Alicante koji su se u subotu uoči Cvjetnice okupili oko mjesnog biskupa mons. Rafael Palmero Ramos na proslavi 24. svjetskog dana mladih.  Mnogi sudionici ovoga skupa posebno su se zainteresirali za ovoga mladog hrvatskog blaženika a svima je bio podijeljen informativni materijal o bl. Ivanu tiskan za tu prigodu na španjolskom jeziku.

Sva predavanja s ovoga Prvog međunarodnog skupa o suvremenoj laičkoj svetosti u mladenačkoj dobi bit će objavljena u posebnom Zborniku. 

Na kraju skupa bila je istaknuta njegova važnost jer se održavao u vremenu kad valovi sekularizacije sve više zapljuskuju današnju mladež. Skup je kroz svoja brojna predavanja i izlaganja svratio pozornost ne samo sudionika nego i javnosti koja ga je preko medija pratila, a posebice odgojitelja i vjeroučitelja na divne uzore mladih ljudi koji su svetost ostvarili u mladenačkoj dobi te mogu i trebaju biti uzori životnih vrijednosti i opredjeljenja i današnjoj mladeži.

alicante-9.jpg   alicante-8.jpg    alicante-10.jpg

alicante-11.jpg   alicante-12.jpg  alicante-13.jpg

alicante-14.jpg   alicante-15.jpg    alicante-16.jpg

alicante-17.jpg