Josip Zidarić

BOŽJI ČOVJEK IVAN MERZ

Božji čovjek Ivan dragi
svete vjere uzor pravi
papu, Crkvu, mladež našu
štiti on i sad u slavi

Snagom misne Žrtve svete
duše žarke svoje s njome
hrabrio je orle mlade
služeć Bogu jedinome

Sve mu blago bi čistoća
Majkom Božjom nadahnuta
rad, molitva, apostolat
protiv zloga i zla puta

Slava nek je vječnom Bogu
za sve milosti nam znane
što ih Nebo zemlji dade
s Ivanom za naše dane

Božjem Sinu s Duhom svetim
neka kliče zemlja cijela
što nebeskog Oca slave
Ivanova dobra djela.

Ivane, Božji čovječe,
što put Neba utireš
stazama vjernih Hrvata
do Krista višnjeg nam brata.

Karlovac, 11. studenoga 2002.