Domagoj Jakumetović

CVIJET U SVIJETU

Bio si nam cvijet u svijetu,
U tebi smo našli Boga,
O, Ivane blaženiče hrvatski te narod treba!

Neka ti je laka gruda,
Počivaj u miru brate,
Samo nemoj zaboravit
Nikada svoje Hrvate!

Cvjetaj samo, cvjetaj ti
I na nas se brate sjeti,
Krista blagoslov pošalji
Molimo te mi Hrvati!

Bio si nam cvijet u svijetu,
U tebi smo našli Boga,
O, Ivane blaženiče hrvatski te narod treba!

Domagoj Jakumetović
Ožujak 2021. g.