DOM BLAŽENOG IVANA MERZA NA MALOM LOŠINJU

Tako je od mjeseca lipnja već nekoliko skupina mladih i odraslih koristilo usluge Doma i njegove duhovne sadržaje. U njemu su također od 23. do 30. kolovoza boravili članovi Udruge „Bl. Ivan Merz iz Solina" na svojoj godišnjoj duhovnoj obnovi  koju je vodio postulator bl. Ivana Merza,  o. Božidar Nagy. Priložene slike ilustriraju sadašnji Dom i članove Udruge bl. Ivan Merz za vrijeme njihove duhovne obnove u Domu. Tu su i motivi prirodnih ljepota s Malog Lošinja. 

dom-2.jpg     dom-4.jpg      dom-6.jpg

dom-7.jpg     dom-8.jpg     dom-9.jpg

dom-10.jpg    dom-12.jpg     dom-13.jpg

dom-14.jpg     losinjske_razglednice_-1.jpg     losinjske_razglednice_-2.jpg

rovenska-losinj-1.jpg     rovenska-losinj-2.jpg     rovenska-losinj-3.jpg

 carska_vila_-_losinj-1.jpg     zalaz_sunca_na_lo.jpg     carska_vila_-_losinj-2.jpg
Carska vila KAROLINA                                                    Carska vila KAROLINA
carska_vila_-_losinj-3.jpg 
Carska vila KAROLINA