E-DEVETNICA BL. IVANU MERZU

Župa bl. Ivana Merza iz Španskog u Zagrebu i Križarska organizaciju priređuju e-devetnicu bl. Ivanu Merzu uoči njegova blagdana. Svakog dana od 1. do 10. svibnja putem WhatsApp aplikacije na pametnom telefonu svi prijavljeni će se upoznavati s ljubavi bl. Ivana Merza prema Djevici Mariji i primat će njegove molitvene poticaje.

Želja organizatora je služiti se suvremenim načinima komunikacije za otkrivanje Istine i širiti štovanje apostola hrvatske katoličke mladeži bl. Ivana Merza, upoznavati ga i „zajedno s njime hoditi na putu k Suncu, a napose se bez obzira na geografsku udaljenost ujedinjavati u zajedničkim nakanama“.

Na e-devetnicu se može prijaviti putem pametnog telefona i aplikacije WhatsApp:

  1. U imenik pametnog telefona među kontakte spremiti broj +385 91 533 2119
  2. Putem aplikacije WhatsApp na spremljeni broj poslati poruku sadržaja „BL. IVAN MERZ“
  3. Od 1. svibnja putem pametnog telefona krenut će upoznavanje bl. Ivana u čistoći ljubavi i stizati molitveni poticaji devetnice.