GLASILO POSTULATURE SL. B. MARICE STANKOVIĆ SURADNICE BL. I. MERZA

 

I iz logora poticala je svoje na kršćansku radost. Drugi razlog ovom naslovu može se potražiti u knjizi o povijesti i djelovanju orlovske i križarske organizacije  „Mladost vedrine" koju je sestra Marica objavila usred Drugog  svjetskog rata. Uredništvo dodaje, da se ni našim mladima danas usprkos svega napretka ne smiješi sigurna, neopterećena budućnost. Možda je baš nama danas na poseban način potrebna Maričina poruka o vedrini koja ne počiva na krhkim ljudskim dosezima, nego se temelji i raste na pouzdanju u Gospodina.

Sestra Marica bila je bliska suradnica bl. Ivana Merza u apostolatu među ženskom mladeži. Bl. Ivan joj je bio uzor i nadahnitelj za mnoga njezina apostolska djela, posebice za osnivanje svjetovne ustanove Suradnica Krista Kralja.

Nakana Glasila je obavještavati o svim koracima u kanonskom postupku za uzdizanje službenice Božje na čast oltara. U ovom prvom broju donosi se osvrt na otvaranje procesa i na neke važnije početne događaje. Tako je objavljen faksimil proglasa za pokretanje kauze beatifikacije službenice Božje Marice Stanković, što ga je 19. listopada 2006. godine potpisao zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Kronološki prikaz događanja donosi postulator mr. Milan Pušec.

Više priloga približavaju život Marice Stanković. Tako Glasilo donosi prilog vezan uz godinu 1938., tj. početak Zajednice suradnica Krista Kralja što ga je sestra Marica osnovala po nadahnuću i na poticaj bl. Ivana Merza. O. Bonaventura Duda dalje piše o prvoj Maričinoj knjizi „Mladost vedrine". Zanimljiv je i prilog o jedinstvenom svjedočanstvu iz Krašića uz koji se nalazi i pismo što ga je o smrti Marice Stanković suradnicama Krista Kralja uputio kardinal Alojzije Stepinac, tada još krašićki zatočenik. Tu su još svjedočanstva nekadašnjih logorašica, te kraći prikaz knjige „Adventska čežnja – Božićni dolazak" nastala temeljem tekstova nađenih u rukopisnoj ostavštini, kao i knjige od Žarka Brzića „Nasmijano lice" prve Maričine biografije objavljene još za vrijeme komunističkog režima.