Krešimir Jakumetović

HVALA TI, BOŽE, ZA BRATA IVANA

HVALA TI, BOŽE, ZA BRATA IVANA

Hvala ti, Bože, za brata Ivana,
njegov život o tebi svjedoči,
njegove misli o tebi govore,
hvala ti, Isuse, biseru najljepši!

Kriste, k tebi nas poveo je
Blaženik naše Domovine.
Sjaju nas Tvome odveo je,
u Tvoje vječne stanove!

Na Srcu tvome da nađemo mir
usred oluja zemaljskih
poslao viteza svoga si
među narod hrvatski!

Hvala ti, Bože, za brata Ivana,
njegov život o tebi svjedoči,
njegove misli o tebi govore,
hvala ti, Isuse, biseru najljepši!