Kad dođete u Rim

Kad dođete u Rim i vidite hodočasnike s raznih kontinenata, tada osjetite posve jasno veliku aktivnost Rimske Crkve, majke svih Crkava svijeta.

O Rimu