Karlovac: PROSLAVA BLAGDANA BL. IVANA MERZA

Bila su održana ova predavanja: Duhovni život bl. Merza, Bl. Merz i socijalno pitanje u teoriji i praksi, BI. Merz zauzeti apostol hrvatske mladeži, Bl. Merz – uzorni profesor, Bl. Merz – hrvatski rodoljub. Predavači su bili: Zlata Perković, dr. Berislav Radišić, prof. Ivan štedul, Hrvoje Pajtak, dipl. pravnik i Zvonko Perak. Izvedana je bila potom zborna recitaciju  »Merz – čovjek Božji«. Dubravka Beljan 26-karlovac_slika.jpgnastupila je sa svojim stihovima o bl. Ivanu Merzu, a glazbeni sastav otpjevao je pjesmu »Ivan Merz – čovjek svete ljubavi« (riječi Dubravke Beljan, skladba prof. Ratko Podvorec). Djevojke su otpjevale pjesmu »Tražite najprije kraljevstvo Božje«, a djevojčice pjesmu »Oduševljenja nam treba«. Sastav »Agape« pjevao je pjesmu »Put ljubavi« i »Marijo, svibnja kraljice«. Program je završen hrvatskom himnom. Kroz program je vodio Matija Barberić. U izvođenju akademije sudjelovali su članovi iz nekoliko križarskih društava mladih koja djeluju u okviru ove župe. Sudionici su s velikom pozornošću i zadovoljstvom pratili program, a izvođače su nagradili burnim pljeskom. Sadržaj akademije omogućio je da su sudionici bolje upoznali duhovnu veličinu i zasluge bl. Ivana Merza, uzora mladeži.