Kašela: Novi broj lista “Krug ljubavi” Udruge “Bl. Ivan Merz”

Ove godine u
suradnji s Oš Bijaći pokrenuli su humanitarnu akciju pod nazivom „Za Ivana i
prijatelje“ u kojoj su prodajom svoga lista namjenjeni iznos odlučili donirati
za troškove liječenja člana udruge Ivana Klarića, učenika 4.-a razreda Oš. Bijaći
i njegove prijatelje  koji boluju od
leukemije te se liječe na onkologiji KBC Firule u Splitu. Osim u školi gdje
je  prikupljeno 15 tisuća kuna, akcija je
sprovedena i u donjokaštelanskim župama gdje je prikupljeno još 7 tisuća kuna te
sve zajedno iznosi  22.000 kuna. Animatori
udruge „Bl. Ivan Merz“ i djelatnici Oš Bijaći i nekoliko djece su u petak 14.
ožujka posjetili djecu u bolnici i sve iznenadili prikupljenim iznosom. Ovo je
jedna od humanitarnih aktivnosti kojim se udruga već više godina bavi. Zahvaljujemo
svima koji su se odazvali te pozivamo i druge mlade da se uključe u rad Udruge „Bl.
Ivan Merz“ koja skoro punih deset godina djeluje u Kaštelima u suradnji sa
školama i župama na raznim glazbenim, športskim, edukativnim, ekološkim i
drugim područjima ljudskih djelatnosti.