Kaštela-Split: PROSLAVLJENE OBLJETNICE Dr. A. ALFIREVIĆA, SJ, PROFESORA BL. I. MERZA

U siječnju ove godine navršile su se dvije obljetnice p. Antuna Alfirevića, profesora bl. Ivana Merza: 70. obljetnica njegove smrti (umro u Zagrebu 17. 1. 1945.) i 140. obljetnica njegova rođenja (rođen u Kaštel Sućurcu 26. 1. 1875.). Isusovac, p. Antun Alfirević jedan je od tri najvažnije osobe koje su sudjelovale u odgoju i duhovnom formiranju bl. I. Merza. Nakon profesora dr. Ljubomir Maraković iz gimnazijskih dana, te isusovca p. Josipa Vrbaneka koji mu je bio duhovnik i ispovjednik, p. A. Alfirević najviše je pridonio duhovnom i intelektualnom formiranju bl. I. Merza. O tome je na okruglom stolu u Kaštel Sućurcu pročitano predavanje koje je sastavio postulator p. Božidar Nagy. Obilježavanje i proslava obljetnica p. Antuna Alfirevića odvijalo se u nekoliko dijelova.

Polaganje vijenca na njegov grob

Na samu 70. obljetnicu smrti p. Alfirevića, 17. siječnja 2015. predstavnici Društva za očuvanje kulturne baštine Kaštela „Bijaći“, organizatora ovih proslava i predstavnici Družbe Isusove među kojima je bio p. Božidar Nagy kao postulator bl. Ivana Merza, te predstavnici rodbine zapalili su svijeću i položili vijenac na grobu p. Alfirevića koji je pokopan u isusovačkoj grobnici na Mirogoju (blizu glavne crkve Krista Kralja.)

Otkrivanje spomen ploče

Glavan proslava ovih obljetnica istaknutog svećenika isusovca, filozofa, teologa, književnika i prevoditelja održana je u četvrtak 29. siječnja u Kaštel Sućurcu, rodnom mjestu p. Alfirevića u organizaciji Društva za očuvanje kulturne baštine „Bijaći“ i uz suorganizaciju Splitsko-makarske nadbiskupije, Filozofskog fakulteta Družbe Isusove iz Zagreba i Grada Kaštela.

Alfir-6Najprije je bila otkrivena spomen ploča u četvrtak 29. siječnja uz sudjelovanje velikog broja Kaštelana, predstavnika gradskih, županijskih i crkvenih vlasti u Podvorju u Kaštel Sućurcu na rodnoj kući dr. don Ante Alfirevića. Ploču je uz prigodni program otkrio Mili Bratinčević iz Društva za očuvanje kulturne baštine Kaštela “Bijaći” te jedan predstavnik Hrvatske pokrajine Družbe Isusove.

Tekst spomen-ploče glasi:

U OVOJ KUĆI ROĐEN JE

DON ANTE ALFIREVIĆ,

SVEĆENIK I DOMOLJUB, A OD 1919. G. REDOVNIK ISUSOVAČKOG REDA.
U RIMU JE STEKAO DOKTORATE IZ FILOZOFIJE I TEOLOGIJE.

ISTAKNUO SE KAO ODGOJITELJ, GIMNAZIJSKI VJEROUČITELJ I VOĐA KATOLIČKE MLADEŽI U SPLITU TE KAO VISOKOŠKOLSKI PROFESOR U SARAJEVU I ZAGREBU, FILOZOFSKI PISAC, PUBLICIST I PREVODITELJ, OSNIVAČ I UREDNIK VIŠE ČASOPISA.
OVU PLOČU NJEMU U SPOMEN POSTAVLJA DRUŠTVO „BIJAĆI“ POVODOM 140. OBLJETNICE ROĐENJA I 70. OBLJETNICE

 Okrugli stol o životu i djelu p. Antuna Alfirevića

Program obilježavanja nastavljen je okruglim stolom „Dr. don Ante Alfirević – život i djelo” u kino sali „Sv. Juraj“. Dr. don Slavko Kovačić sa KBF-a u Splitu održao je izlaganje „Dr. Ante Alfirević, odgojitelj, vjeroučitelj i vođa katoličkog pokreta do stupanja u Družbu Isusovu”; isusovac dr. Božidar Nagy, postulator bl. Ivana Merza govorio je o temi „Utjecaj dr. Ante Alfirević na formaciju bl. Ivana Merz”; dr. Ivan Šestak održao je predavanje „Dr. Ante Alfirević kao urednik isusovačkoga časopisa “Život”; Eva Šibl govorila je o romanu dr. Alfirevića “Kroz trnje ovoga svijeta” ; Želimir Bašić i Lordan Ljubenkov imali su temu izlaganja „Dr. Ante Alfirević, svećenici i zadrugarstvo”; dr. Tonči Burić obradio je temu „Dr. Ante Alfirević i arheologija”. Na početku skupa sve je pozdravio gradonačelnik Grada Kaštela Ivan Udovičić koji je izrazio ponos što je don Ante Alfirević ponikao iz Kaštela. Zahvalio je svima koji su trudom i zalaganjem organizirali ovakav skup i koji su omogućili da se na ovakav način rasvijetli djelo i život don Ante Alfirevića.

Životni put p. A. Alfirevića

Na početku okruglog stola dr. Kovačić prikazao je životni i svećenički put don Ante Alfirevića. Rođen je 26. siječnja 1875. g. u Kaštel Sućurcu gdje je pohađao pučku školu, a nakon toga školovanje nastavlja u Splitu, Sinju i opet Splitu gdje je stupio u sjemenište te 1896. g. maturira na “c. k. velikoj gimnaziji”. Od 1896. do 1902. u Rimu je kao bogoslov smješten u rimski kolegij Germanicum, studira na Papinskome sveučilištu Gregoriana te postiže doktorate iz filozofije i teologije. U Rimu je 28. listopada 1901. zaređen za svećenika. Od 1902. je duhovnik u biskupskom sjemeništu u Splitu, a od 1903. do 1918. bio je kateheta i profesor viših razreda državne gimnazije, a od 1906. i privatne Biskupske gimnazije. God. 1919. ulazi u isusovački red i prelazi u Zagreb. Tu je od 1929. do 1936. bio superior isusovačke rezidencije. Prelazi u Sarajevo 1937. gdje je bio profesor na Vrhbosanskoj bogosloviji koju su vodili isusovci do 1941., da bi se potom vratio u Zagreb, gdje je do 1944. bio rektor Nadbiskupskog sjemeništa i ravnatelj Nadbiskupske klasične gimnazije. Umro je u Zagrebu 17. siječnja 1945.                                                                         Letak-Alfirević-1-kopija-640x927Dr. Božidar Nagy prikazao je trostruki intelektualni i duhovni utjecaj p. Alfirevića na svetačku formaciju bl. Ivana Merza koji je zajedno sa svojim kolegom Dragom Čepulićem kroz dvije godine (1923. – 1925.) pohađao kod o. Alfirevića privatni tečaj kršćanske filozofije. Zatim je bl. Merz bio član Marijine kongregacije u Bazilici Srca Isusova koju je vodio p. Alfirević. I na kraju p. Alfirević rado je prihvaća suradnju bl. Ivana Merza u časopisu Život kojemu je p. Alfirević bio urednik i u kojem je Merz objavio 12 članaka.

Dr. Šestak govorio je o Anti Alfireviću kao uredniku isusovačkoga časopisa “Život”. Bio je osnivač i urednik nekoliko časopisa filozofsko-teološkog profila, a istaknuo se i svojim književnim i prevoditeljskim radom. Osim niza članaka i rasprava napisao je i roman „Kroz trnje ovoga svijeta” (1904./05.), te više knjiga, kao što su „Odakle živuća bića” (1904.), „Euharistijski kongres” (1923.), „Svetost Crkve u 20. vijeku” (1929.), „Sv. Ćiril i Metod, slavenski apostoli” (1935.), „Bliže k Bogu” (1938.) itd. Svojim brojnim člancima surađivao je i u drugim časopisima: Prosvjeti, Katoličkom listu, Vrhbosni, Kršćanskoj školi i dr. Raspon tema kojima se bavio bio je iznimno širok: književnost, teologija, filozofija, moral, psihologija, arheologija, školstvo, politika (na tom planu je dosljedno zastupao pravaške ideje), ples, mediji, katolički tisak i dr. Bio je urednik „Glasnika Srca Isusova i Marijina , časopisa „Život”, gdje je objavio šezdesetak studija i drugih članaka u kojima je obrađivao teme iz područja teologije, filozofije, antropologije, morala, psihologije, arheologije. Pisao je i o socijalnim i političkim pitanjima, školstvu, katoličkim medijima. Don Ante je bio jedan od uglednih prvaka Hrvatskoga katoličkog pokreta, u kojemu je aktivno organizirao i različite vjerske manifestacije: „Ðački sastanak u Splitu” 1906. i Euharistijski kongres u Dubrovniku 1937. Istaknuo se i na gospodarsko-socijalnom planu, kao osnivač Hrvatske štedione i Zadružne sveze Dalmacije.

Predsjednik Društva „Bijaći” dr. Tonći Burić govorio je o suradnji don Ante Alfirevića s don Franom Bulićem i njegovim zalaganjem za otkrivanjem i publiciranjem kulturne baštine ovoga kraja.

Na kraju zaključeno je da je okrugli stol organiziran da bi se pokrenuo istraživački nerv mladih istraživača da uđu u arhive kako bi sistematizirali materijale i pripremili monografiju o životu i djelu don Ante Alfirevića. Najavljena je i publikacija svih radova predstavljenih na ovom okruglom stolu u sljedećem broju „ Kaštelanskog zbornika”.

U prigodnom programu nastupila je ženska klapa „Kćeri Marijine”, Hrvatsko društvo Biranj iz Kaštel Lukšića, zbor župe sv. Jurja mučenika, klapa Podvorje i Miroslav Luketin Sarajčev.

Alfir-2Organizatori obilježavanja obljetnice bili su: Društvo za očuvanje kulturne baštine Kaštela „Bijaći”, dok su suorganizatori Splitsko-makarska nadbiskupija, Filozofski fakultet Družbe Isusove i Grad Kaštela.