KATOLIČKI KALENDAR

izrađen prema
RIMSKOM MARTIROLOGIJU
službenom crkvenom popisu svih blaženika i svetaca

RIMSKI MARTIROLOGIJ jest službeni crkveni popis brojnih kršćana koji su ostvarili ideal svetosti kako ga je predložio naš Spasitelj Isus Krist svojim primjerom i svojim učenjem zapisanim u evanđeljima. Ove uzorne kršćane kroz dvije tisuće godina svoje povijesti Katolička Crkva proglašavala je blaženima i svetima te ih je javno slavila i štovala u svojoj liturgiji. Popis svetaca se kroz stoljeća povećavao tako da danas ima preko sedam tisuća imena proglašenih svetaca i blaženika; svakoga dana u Kalendaru Rimskog Martirologija navode se imena između deset i dvadeset blaženika i svetaca koji se spominju i slave u liturgiji u raznim krajevima svijeta toga dana.

Ovaj Kalendar koji je priredila i izdala župa bl. Ivana Merza u Zagrebu jedini je takve vrste na cijelom području Crkve u Hrvata jer je izrađen prema autentičnom popisu svetaca iz Rimskog Martirologija bez dodataka narodnih imena za nepostojeće ili izmišljene „svece“.

Kalendar ima dva dijela. Prvi dio je popis blagdana i svetaca podijeljen po mjesecima. Klikom na naziv pojedinog mjeseca otvorit će se popis svetaca po danima za taj mjesec. Budući da nije bilo moguće donijeti sva imena svetaca koji se slave prema Rimskom Martirologiju po svijetu toga dana, odabrano je samo nekoliko važnijih svetaca.

Drugi dio kalendara donosi u prijevodu kratke biografske podatke pojedinog sveca kako su zapisani u Rimskom Martirologiju. Klikom na pojedini dan u mjesecu otvorit će se stranica s biografskim podacima svetaca koje se slavi na taj dan.

NAPOMENA: Biografski podaci još uvijek u izradi i pripremaju se od mjeseca do mjeseca pa će tek u mjesecu prosincu 2017. godine biti dovršene i dostupne sve biografije svetaca koje se postupno prevode iz Rimskoga Martirologija.

OBJAŠNJENJE KRATICA uz imena nekih svetaca na popisu po mjesecima:

  • b. – biskup
  • dj. – djevica
  • dr. – drugovi
  • kr. – kralj
  • muč. – mučenik
  • p. – papa
  • pro. – prorok
  • rod. – roditelji
  • pust. – pustinjak

PODEBLJANIM SLOVIMA označena su imena manjih blagdana, apostola, hrvatskih svetaca i blaženika, oznake za crkvene naučitelje, te onih svetaca koji su živjeli ili djelovali u hrvatskim krajevima ili bili povezani s Hrvatima.

U ZAGRADU su stavljeni hrvatski prijevodi imena nekih svetaca.

U IZRADI OVOGA KALENDARA sudjelovali su:

Prof. dr. Božidar Nagy, SJ, postulator za kanonizaciju bl. I. Merza

Valentina Martinović, studentica Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu prevodila je službene biografije pojedinih svetaca iz Martirologija.

Stjepan-David Šimunković, službenik u Postulaturi bl. I. Merza pružio je tehničku suradnju u izradi stranice.