KATOLIČKI KALENDAR ZA 2017.

LIPANJ

Č 1  Justin muč., Gaudencije Osorski, Ivan Krst. Scalabrini b.

P 2  Marcelin i Petar muč., Potin i dr. muč., Sadok i dr. muč., Dominik Ninh muč.

S 3  Karlo Lwanga i dr. muč., Olivija  pustinj., Petar Dông muč.

N 4  DUHOVI; Kvirin Sisački b. i muč.

P 5  Marija Majka Crkve; Bonifacije b. i muč., Sancio muč.

U 6  Norbert b., Petar Dũng i dr. vijetnamski muč., Inocent Wojciech muč.

S 7  Koloman b., Robert Newminster opat, Petar i dr. muč. kordobski

Č 8  Medardo b., Ivan Davy muč., Jakov Berthieu muč.

P 9  Efrem đak. i crkveni naučitelj, Josip de Anchieta

S 10 Ivan Dominici b., Toma i Gualtier muč., Dijana dj., kvatre

N 11  PRESVETO TROJSTVO; Barnaba apostol

P 12  Leon III. p., Eskil b. i muč., Gašpar Bertoni

U 13  Antun Padovanski, crkveni naučitelj, Marijana Biernacka muč.

S 14  Elizej prorok, Valerije i Rufin muč.

Č 15  TIJELOVO; Amos prorok, Vid muč., Bernard iz Mentone

P 16  Kviriko i Julita muč., Aureo, Justina i dr. muč., Maria Tereza Scherer  dj.

S 17  Nikandar muč., Marcijan muč., Petar Dja muč.

N 18  11. NEDJELJA KROZ GODINU; Marcelijan i Marko muč.

P 19  Romuald opat, Toma Woodhouse muč., Remigije muč., Modesto Andlauer, muč.

U 20  Dermicije b. i muč., Margareta Ball muč., Franjo Pacheco i dr. muč.,

S 21  Alojzije Gonzaga, Ivan Rigby muč., Josip I. Flores muč.

Č 22  Paulin iz Nole b., Ivan Fisher b. i muč., Toma More muč.

P 23  PRESVETO SRCE ISUSOVO

S 24  Rođenje Ivana Krstitelja, Srce Marijino, A. G. Garcia Zavala dj.

N 25  12. NEDJELJA KROZ GODINU; Prosper, Doroteja udovica

P 26  Ivan i Pavao muč., Josip Ma Taishun muč., Jose Maria Escriva Balager

U 27  Ćiril Aleksandrijski b. i crkveni naučitelj, Ladislav ugarski, kralj

S 28  Irenej Lionski b. i muč., (Miroslav), Lucija Wang Cheng i dr. muč.

Č 29  SV. PETAR I PAVAO (Krešimir)

P 30  Prvomučenici Rimske crkve