KATOLIČKI KALENDAR

LIPANJ

1. Justin muč., Gaudencije Osorski, Ivan Krst. Scalabrini b.

2. Marcelin i Petar muč., Potin i dr. muč., Sadok i dr. muč., Dominik Ninh muč.

3. Karlo Lwanga i dr. muč., Olivija pustinj., Petar Dông muč.

4. Kvirin Sisački b. i muč.

5. Bonifacije b. i muč., Sancio muč.

6. Norbert b., Petar Dũng i dr. vijetnamski muč., Inocent Wojciech muč.

7. Koloman b., Robert Newminster opat, Petar i dr. muč. kordobski

8. Medardo b., Ivan Davy muč., Jakov Berthieu muč.

9. Efrem đakon i crkveni naučitelj, Josip de Anchieta, Ana Marija Taigi

10. Ivan Dominici b., Toma i Gualtier muč., Dijana dj.

11. Barnaba apostol

12. Leon III. p., Eskil b. i muč., Gašpar Bertoni

13. Antun Padovanski, crkveni naučitelj, Marijana Biernacka muč.

14. Elizej prorok, Valerije i Rufin muč.

15. TIJELOVO; Amos prorok, Vid muč., Bernard iz Mentone

16. Kviriko i Julita muč., Aureo, Justina i dr. muč., Maria Tereza Scherer dj.

17. Nikandar muč., Marcijan muč., Petar Dja muč.

18. Marcelijan i Marko muč.

19. Romuald opat, Toma Woodhouse muč., Remigije muč., Modesto Andlauer, muč.

20. Dermicije b. i muč., Margareta Ball muč., Franjo Pacheco i dr. muč.,

21. Alojzije Gonzaga, Ivan Rigby muč., Josip I. Flores muč.

22. Paulin iz Nole b., Ivan Fisher b. i muč., Toma More muč.

23. Eteldreda, kraljica i opatica, Toma Garnet, muč., Josip Cafasso

24. Rođenje Ivana Krstitelja, A. G. Garcia Zavala dj.

25. Prosper, Doroteja udovica

26. Ivan i Pavao muč., Josip Ma Taishun muč., Jose Maria Escriva Balager

27. Ćiril Aleksandrijski b. i crkveni naučitelj, Ladislav ugarski, kralj

28. Irenej Lionski b. i muč., (Miroslav), Lucija Wang Cheng i dr. muč.

29. SV. PETAR I PAVAO (Krešimir)

30. Prvomučenici Rimske crkve