KATOLIČKI KALENDAR

OŽUJAK

1. Suitbert b., Albin b., Agneza muč.

2. Janja Praška opatica, Troadije muč., Ceada b. i opat

3. Marin i Asterije muč. (Zvjezdan), Anzelmo opat, Kunigunda kraljica

4. Kazimir princ, Placida dj., Miecislaw i dr. muč.

5. Lucije I. p., Teofil b.

6. Marcijan b. i muč., Viktorin i dr. muč., Koleta Boylet dj.

7. Perpetua i Felicita muč., Henrik austrijski, Leonid Fedorov muč.

8. Ivan od Boga, Apolonije i Filemon muč.

9. Franciska Rimska, Petar Hyong i Ivan Chon korejski muč.

10. Kajo muč., Viktor muč., Makarije b., Ivan Ogilvie muč.

11. Pionije muč., Trofim i Talo muč., Dominik Kam muč., kvatre

12. Don Orione

13. Makedonij muč., Patricija muč., Modesta muč., Kristina muč., Sabino muč.,

14. Matilda kraljica, Aleksandar muč., Paulina dj.

15. Zakarija p., Lujza Marillac redov., Artemid Zatti redov.

16. Julijan muč., Hilarije i Tacijan muč., Euzebija opatica, Herbert b.

17. Patrik b. (Domagoj), Agrikola b., Ivan Sarkander muč.

18. Ćiril Jeruzalemski b. i crkveni naučitelj, Eduard II. kralj i muč.

19. SV. JOSIP

20. Arhip muč., Niceta b., Josip Bilezewski b.

21. Nikola Flüe pustinjak, Jakov muč., Augustin Zhao Rong muč.

22. Epafrodit b., Lea udova, Nikola Owen muč.

23. Turibije b., Viktorijan muč., Rebeka Libanonska dj.

24. Katarina Švedska dj., Maria Karlowska dj.

25. BLAGOVIJEST – Navještenje Gospodinovo

26. Montan

27. Rupert b., Pancea dj. i muč., Franjo Faá

28. Prisko, Malko i Aleksandar muč., Renata muč., Kristofor Wharton muč.

29. Bertold, Saturnin, Ludolf b.

30. Leonard, Julije Alvarez muč., Amedeo, Antun Daveluy i dr. korejski muč.

31. Benjamin muč., Balbina muč., Natalija Tulasiewicz muč.