KATOLIČKI KALENDAR ZA 2017.

OŽUJAK

S 1  Pepelnica (post i nemrs)

Č 2  Janja Praška opatica, Troadije muč., Ceada b. i opat

P 3  Marin i Asterije muč. (Zvjezdan), Anzelmo opat, Kunigunda kraljica

S 4  Kazimir princ, Placida dj., Miecislaw i dr. muč.

N 5  1. KORIZMENA NEDJELJA (čista); Lucije I. p., Teofil b.

P 6  Marcijan b. i muč., Viktorin i dr. muč., Koleta Boylet dj.

U 7  Perpetua i Felicita muč., Henrik austrijski, Leonid Fedorov muč.

S 8  Ivan od Boga, Apolonije i Filemon muč.

Č 9  Franciska Rimska, Petar Hyong i Ivan Chon korejski muč.

P 10  Kajo muč., Viktor muč., Makarije b., Ivan Ogilvie muč.

S 11  Pionije muč., Trofim i Talo muč., Dominik Kam muč., kvatre

N 12  2. KORIZMENA NEDJELJA (pačista);Don Orione

P 13  Makedonij muč., Patricija muč., Modesta muč., Kristina muč., Sabino muč.,

U 14  Matilda kraljica, Aleksandar muč., Paulina dj.

S 15  Zakarija p., Lujza Marillac redov., Artemid Zatti redov.

Č 16  Julijan muč., Hilarije i Tacijan muč., Euzebija opatica, Herbert b.

P 17  Patrik b. (Domagoj), Agrikola b., Ivan Sarkander muč.

S 18  Ćiril Jeruzalemski b. i crkveni naučitelj, Eduard II. kralj i muč.

N 19  3. KORIZMENA NEDJELJA (bezimena); SV. JOSIP

P 20  Arhip muč., Niceta b., Josip Bilezewski b.

U 21  Nikola Flüe pustinjak, Jakov muč., Augustin Zhao Rong muč.

S 22  Epafrodit b., Lea udova, Nikola Owen muč.

Č 23  Turibije b., Viktorijan muč., Rebeka Libanonska dj.

P 24  Katarina Švedska dj., Maria Karlowska dj.

S 25  Blagovijest – Navještenje Gospodinovo

N 26  4. KORIZMENA NEDJELJA (sredoposna); Montan

P 27  Rupert b., Pancea dj. i muč., Franjo Faá

U 28  Prisko, Malko i Aleksandar muč., Renata muč., Kristofor Wharton muč.

S 29  Bertold, Saturnin, Ludolf b.

Č 30  Leonard, Julije Alvarez muč., Amedeo,  Antun Daveluy i dr. korejski muč.

P 31  Benjamin muč., Balbina muč., Natalija Tulasiewicz muč.