KATOLIČKI KALENDAR

PROSINAC

1.  Naum prorok (St. Zav.), Edmund Campion muč., Klementina dj. i muč.

2.  Habakuk prorok, Viviana muč., Ivan Slezyuk b. i muč.

3.  Franjo Ksaverski, Sefanija prorok (St. Zav.)

4.  Ivan Damaščanin, crkveni naučitelj, Barbara dj. i muč., Adolf Kolping utemelj.

5.  Krispina muč., Saba opat, Nikola Stensen b., Narcyz Putz muč.

6.  Nikola b., Dionzija i Majorik i dr. afrički muč., Lujza-Marija Frias dj. i muč.

7.  Ambrozije b. i crkveni naučitelj, Atenodoro muč., Marija-Josipa Rossello dj.

8.  BEZGRJEŠNO ZAČEĆE Bl. Dj. MARIJE, Makarije muč., Josip M. Zabal muč., Alojzije Liguda muč.

9.  Ivan Diego Cuauhtlatoatzin vidjelac iz Guadalupe, Gorgonija, Petar Fourier utemelj.

10. Eulalija dj. i muč., Grgur III. papa, Edmund Genings i dr. engleski mučenici

11.  Damaz I. papa, Martin i Melhior japanski muč., Artur Bell muč.

12.  Gospa Guadalupska, Spiridon b., Pio Bartosik muč.

13.  Lucija dj. i muč., Otilija opatica, Petar Cho Hwa i dr. korejski mučenici

14.  Ivan od Križa, crkveni naučitelj, Ares i dr. palestinski muč., Oton iz Pule

15.  Marija Jula Ivanišević i drinske mučenice, Valerijan b., Virginija udov. i utemelj.

16.  Hagaj prorok (St. Zav.), Adelaida carica, Filip Siphong Onphitak tajlandski prvomučenik

17.  Modesto b. i patrijarh jeruz., Ivan Matha utemelj.

18.  Malahija prorok (St. Zav.), Gacijan b., Pavao Nguyen Van My i dr. vijetnam. mučenici

19.  Urban V. papa, Franjo Ha Trong Mau i dr. vijetnam. muč., Eva i Marta muč.

20.  Zefirin papa, Filogonije b., Mihael Piaszczynski muč.

21.  Petar Kanizije, crkveni naučitelj, Mihej prorok (St. Zav.), Petar Friedhofen dimnjačar i utemelj.

22.  Keremon b. i dr. egipatski mučenici, Toma Holland muč., Franciska Cabrini dj. i utemelj.

23.  Ivan Ketyjski, Josip Cho Yun muč., Margareta  Kanadska udov. i utemelj.

24.  Starozavjetni pravednici i pretci Isusa Krista

25.  BOŽIĆ – ROĐENJE ISUSA KRISTA SINA BOŽJEGA

26.  Stjepan prvomučenik, Eutimije b. i muč., Agneza Phila i dr. tajlandske mučenice, Secondo Pollo

27.  Ivan apostol i evanđelist, Teodor monah

28.  Nevina dječica, Gašpar Bufalo utemelj., Katarina Volp. dj. i utemelj. Grgur Khomysyn b. i muč.

29.  Toma Becket b. i muč., David kralj (St. Zav.), Benedikta Hyon Kyong i dr. korejski muč.

30.  Feliks I. papa., Anizije b. solinski, Eugenija Ravasco utemelj.

31.  Silvestar papa, Franjo Regis, Katarina Labouré