KATOLIČKI KALENDAR ZA 2017.

PROSINAC

P 1  Naum prorok (St. Zav.), Edmund Campion muč., Klementina dj. i muč.

S 2  Habakuk prorok, Viviana muč., Ivan Slezyuk b. i muč.

N 3  1. NEDJELJA Došašća; Franjo Ksaverski, Sefanija prorok (St. Zav.)

P 4  Ivan Damaščanin, crkveni naučitelj, Barbara dj. i muč., Adolf Kolping utemelj.

U 5  Krispina muč., Saba opat, Nikola Stensen b., Narcyz Putz muč.

S 6  Nikola b., Dionzija i Majorik i dr. afrički muč., Lujza-Marija Frias dj. i muč.

Č 7  Ambrozije b. i crkveni naučitelj, Atenodoro muč., Marija-Josipa Rossello dj.

P 8  BEZGRJEŠNO ZAČEĆE Bl. Dj. MARIJE, Makarije muč., Josip M. Zabal muč.,             Alojzije Liguda muč.

S 9  Ivan Diego Cuauhtlatoatzin vidjelac iz Guadalupe, Gorgonija, Petar Fourier utemelj.

N 10  2. NEDJELJA Došašća; Eulalija dj. i muč., Grgur III. papa,                                         Edmund Genings i dr. engleski mučenici

P 11  Damaz I. papa, Martin i Melhior japanski muč., Artur Bell muč.

U 12  Gospa Guadalupska, Spiridon b., Pio Bartosik muč.

S 13  Lucija dj. i muč., Otilija opatica, Petar Cho Hwa i dr. korejski mučenici

Č 14  Ivan od Križa, crkveni naučitelj, Ares i dr. palestinski muč., Oton iz Pule

P 15  Marija Jula Ivanišević i drinske mučenice, Valerijan b., Virginija udov. i utemelj.

S 16  Hagaj prorok (St. Zav.), Adelaida carica, Filip Siphong Onphitak tajlandski prvomučenik, kvatre

N 17  3. NEDJELJA Došašća; Modesto b. i patrijarh jeruz., Ivan Matha utemelj.

P 18  Malahija prorok (St. Zav.), Gacijan b., Pavao Nguyen Van My i dr. vijetnam. mučenici

U 19  Urban V. papa, Franjo Ha Trong Mau i dr. vijetnam. muč., Eva i Marta muč.

S 20  Zefirin papa, Filogonije b., Mihael Piaszczynski muč.

Č 21  Petar Kanizije, crkveni naučitelj, Mihej prorok (St. Zav.), Petar Friedhofen dimnjačar i utemelj.

P 22  Keremon b. i dr. egipatski mučenici, Toma Holland muč., Franciska Cabrini dj. i utemelj.

S 23  Ivan Ketyjski, Josip Cho Yun muč., Margareta  Kanadska udov. i utemelj.

N 24  4. NEDJELJA Došašća; BADNJAK, Starozavjetni pravednici i pretci Isusa Krista

P 25  BOŽIĆ – ROĐENJE ISUSA KRISTA SINA BOŽJEGA

U 26  Stjepan prvomučenik, Eutimije b. i muč., Agneza Phila i dr. tajlandske mučenice, Secondo Pollo

S 27  Ivan apostol i evanđelist, Teodor monah

Č 28  Nevina dječica, Gašpar Bufalo utemelj., Katarina Volp. dj. i utemelj. Grgur Khomysyn b. i muč.

P 29  Toma Becket b. i muč., David kralj (St. Zav.), Benedikta Hyon Kyong i dr. korejski muč.

S 30  Feliks I. papa., Anizije b. solinski, Eugenija Ravasco utemelj.

N 31  1. NEDJELJA  po Božiću, SV. OBITELJ, Silvestar papa, Franjo Regis, Katarina Labouré