KATOLIČKI KALENDAR

RUJAN

1.  Jošua (St. Zav.), Egidije opat, Kristin Huguet i dr. španjolski mučenici

2.  Teodota i sinovi mučenici, Brokard pustinjak, Ivan M. d’Allemans b. i pariški mučenici

3.  Grgur Veliki, papa i crkveni naučitelj, Marino

4.  Mojsije prorok, Rozalija dj. i pustinj., Marija-Dina Belanger dj., Bernard Grau muč.

5.  Majka Terezija iz Kalkute utemelj., Kvinto muč., Ivan Dobri od Siponta, opat

6.  Zaharija prorok (St. Zav.), Donacijan b. i dr. afrički mučenici, Mihael Czartoryski muč.

7.  Marko Križevčanin muč., Stjepan Pongr. i Melhior Grodz. muč., Toma Tsuji i dr. muč.

8.  Rođenje Bl. Dj. Marije – Mala Gospa; Fridrik Ozanam, Adam Bargelski Dachau muč.

9.  Petar Claver, Jakov Laval, Franjo Garate

10.  Nikola Tolentino, Pulherija carica

11.  Proto i Hijacint muč., Petar Alc. Larrayoz muč., Gašpar i dr. japanski mučenici

12.  Ime Marijino, Franjo Ch’oe Kyong-hwan, muč.

13.  Ivan Zlatousti b. i crkveni naučitelj, Amato opat, Aurelije muč.

14.  Uzvišenje svetoga Križa, Albert jeruzalemski b. i muč.

15.  Gospa Žalosna, Albin b., Kamilo Costanzo muč.

16.  Kornelije papa i muč., Ciprijan b. i muč., Eufemija muč., Ludmila muč.

17.  Robert Bellarmino b. i crkveni naučitelj, Hildegarda iz Bingena, dj. i crkvena naučiteljica

18.  Josip Kupertino, Ariana muč., David Okelo i Gildo Irwa afrički mučenici

19.  Januarije b. i muč., Emilija dj. i utemelj., Teodor Kanterberijski b., Hijacint Gonzalez muč.

20.  Andrija Kim i korejski muč., Eustahije muč.

21. Matej apostol i evanđelist, Jona prorok (St. Zav.), Maura dj.

22.  Emerita muč., Mauricije i dr. muč., Bazila muč., German Andreu muč.

23.  Zakarija i Elizabeta – roditelji Ivana Krst., Lino papa i muč., Gerard muč., Pater Pio, kvatre

24.  Anton M. Slomšek b.

25.  Kleofa, Firmin (Tvrtko) b., Sergije pustinjak

26.  Kuzma i Damjan muč., Pavao VI. papa., Leon Marti muč.

27.  Vinko Paulski utemelj., Elzearij i Delfina supružnici

28.  Vjenceslav muč., Lovro Ruiz i dr. filipinski mučenici

29.  Mihael, Gabrijel, Rafael – arkanđeli

30. Jeronim, crkveni naučitelj, Grgur armenski b., Franjo Borgija