KATOLIČKI KALENDAR

SIJEČANJ

1.  Sv. Marija Bogorodica – NOVA Godina

2.  Bazilije Veliki i Grgur Nazijanski, crkveni naučitelji

3.  Presveto Ime Isusovo, Genoveva dj.

4.  Ermet i Kajo muč., Anđela iz Foligna, Elizabeta-Ana Bayley Seton

5.  Emilijana dj., Eduard III. kralj, Marcelina Darowska

6.  Bogojavljenje Sv. Tri Kralja

7.  Rajmund Penafort, Lucijan Antioh. muč., Josip Tuân muč., Ambroz Fernandez muč.

8.  Apolinarij Gerapolski b.

9.  Marcelin b., Julija Certaldo, M.T.Alesija Le Clerc dj., Agata Yi i Tereza Kim muč.

10.  Pavao pustinjak, Agaton p., Gonsalvo Amarantski

11. Higin p., Honorata iz Pavije dj., Vilijam Carter muč.

12.  Arkadije Cezarej. muč., Margareta Bourgeoys dj., Nikola Bunk. Kitbamrung muč.

13.  Hilarije b. i crkveni naučitelj, Ermilije i Stratonik muč., Remigije b.

14.  Feliks iz Nole (Srećko) muč., Nina Gruzijska, Fulgencije b., Odorik Pordenonski

15. Anastazija (Stošija) muč.

16.  Marcel p. muč., Honorat b., Berardo i dr. muč.

17.  Antun opat, pustinjak, Julijan Saba pustinjak, Sulpicije b.

18. Priska muč., Margareta Ugarska dj., Andrija P. Grego

19. Germanik muč., Mario i dr. muč., Poncijan spoletski muč.

20. Fabijan p., Sebastijan muč., Henrik b. i muč.

21. Agneza (Janja) dj. i muč., Epifanij b., Albano Roe muč.

22. Vinko đak. i muč., Vinko Pallotti

23. Severijan i Akvila muč., Emerencijana dj. i muč., Andrija Chong muč.

24. Franjo Saleški crkveni naučitelj, Felicijan b. i muč.

25.  Obraćenje sv. Pavla, Ananija muč.

26. Timotej i Tit b., Paula rimska, Mihael Kozal b. i muč.

27. Anđela Merici dj., Vitalijan p., Juraj Matulewcz b.

28. Toma Akvinski, crkveni naučitelj, Julijan od Cuenca b., Olga muč.

29.  Valerije Trevirski b., Boleslava M. Lament dj.

30. Martina dj. i muč., Jacinta dj., Kolumba Marmion opat

31. Ivan Bosco, Marcela Rimska, Augustin Pak-Chong i dr. muč.