KATOLIČKI KALENDAR ZA 2017.

SRPANJ

S 1  Aron, Mojsijev brat, Oliver Plunkett b. i mučenik, Zhang Huailu muč.

N 2  13. NEDJELJA KROZ GODINU; Bernardin Realino

P 3  Toma apostol, Rajmund Gayrard, Filip Phan Van Minh muč.

U 4  Elizabeta Portugalska, kraljica, Piergiorgio Frassati

S 5  Ćiril i Metod, zaštitnici Europe

Č 6  Marija Goreti dj. i muč., Suzana-Agata dj. i muč., Petar Wang muč.

P 7  Vilibald, Maria Guo Lizhi muč., Petar To Rot muč.

S 8  Akvila i Priscila supružnici i muč., Eugen III. p., Mancio Araki muč.

N 9  14. NEDJELJA KROZ GODINU; Bl. Marija Petković dj.

P 10  Rufina i Sekonda dj. i muč., Leoncije i dr. muč., Emanuel Ruiz i dr. muč.

U 11  Benedikt opat, zaštitnik Europe, Olga Kijevska

S 12  Fortunat, Ivan Gualberto opat, Petar Khanh muč.

Č 13  Majka Božja Bistrička, Henrik car, Pavao Liu Jinde muč.

P 14  Kamilo Lellis, Franjo Solano, Mihael Ghebre muč.

S 15  Bonaventura, b. i crkveni naučitelj, Vladimir kijevski knez, Ignacije Azevedo i dr. muč.

N 16  15. NEDJELJA KROZ GODINU; Gospa Karmelska

P 17  Aleksije, Hedviga kraljica, Pavao Gojdich b. i muč.

U 18  Emilijan muč., Dominik N. Đinh Dat muč., Tarcisija Mackiv dj. i muč.

S 19  Epafra b. i muč., Aurea dj. i muč., Ivan Zhou Wurui muč., Herman Stepien muč.

Č 20  Ilija prorok, Apolinar ravenski b. i muč., Barsaba

P 21  Lovro Brindiški crkveni naučitelj, Gabrijel, Alberik muč.

S 22  Marija Magdalena, Filip Evans muč., Marija Wang Lizhi muč.

N 23  16. NEDJELJA KROZ GODINU; Brigita Švedska, zaštitnica Europe

P 24  Šarbel Makluf pustinjak, Kristina dj. i muč., Boris i Gleb muč., Kunigunda

U 25  Jakov st. apostol, Valentina, Tea i Pavao muč., Rudolf Acquaviva muč.

S 26  Joakim i Ana, roditelji Bl. Dj. Marije, Tito Brandsma muč.

Č 27  Klement Ohridski, Gorazd, Nahum i dr., Filip Hernandez i dr. muč.

P 28  Prohor, Nikanor i dr. đakoni, Botvid muč., Alfonza indijska dj.

S 29  Marta, Marija, Lazar, Urban II. papa, Olaf kralj i muč.

N 30  17. NEDJELJA KROZ GODINU; Petar Krizolog crkveni naučitelj

P 31  Ignacije Loyola, Zdenka Schellingova dj. i muč.