KATOLIČKI KALENDAR

SRPANJ

1.  Aron, Mojsijev brat, Oliver Plunkett b. i mučenik, Zhang Huailu muč.

2.  Bernardin Realino

3.  Toma apostol, Rajmund Gayrard, Filip Phan Van Minh muč.

4.  Elizabeta Portugalska, kraljica, Piergiorgio Frassati

5.  Ćiril i Metod, zaštitnici Europe

6.  Marija Goreti dj. i muč., Suzana-Agata dj. i muč., Petar Wang muč.

7.  Vilibald, Maria Guo Lizhi muč., Petar To Rot muč.

8.  Akvila i Priscila supružnici i muč., Eugen III. p., Mancio Araki muč.

9.  Bl. Marija Petković dj.

10.  Rufina i Sekonda dj. i muč., Leoncije i dr. muč., Emanuel Ruiz i dr. muč.

11.  Benedikt opat, zaštitnik Europe, Olga Kijevska

12.  Fortunat, Ivan Gualberto opat, Petar Khanh muč.

13.  Majka Božja Bistrička, Henrik car, Pavao Liu Jinde muč.

14.  Kamilo Lellis, Franjo Solano, Mihael Ghebre muč.

15.  Bonaventura, b. i crkveni naučitelj, Vladimir kijevski knez, Ignacije Azevedo i dr. muč.

16.  Gospa Karmelska

17.  Aleksije, Hedviga kraljica, Pavao Gojdich b. i muč.

18.  Emilijan muč., Dominik N. Đinh Dat muč., Tarcisija Mackiv dj. i muč.

19.  Epafra b. i muč., Aurea dj. i muč., Ivan Zhou Wurui muč., Herman Stepien muč.

20.  Ilija prorok, Apolinar ravenski b. i muč., Barsaba

21.  Lovro Brindiški crkveni naučitelj, Gabrijel, Alberik muč.

22.  Marija Magdalena, Filip Evans muč., Marija Wang Lizhi muč.

23.  Brigita Švedska, zaštitnica Europe

24.  Šarbel Makluf pustinjak, Kristina dj. i muč., Boris i Gleb muč., Kunigunda

25.  Jakov st. apostol, Valentina, Tea i Pavao muč., Rudolf Acquaviva muč.

26.  Joakim i Ana, roditelji Bl. Dj. Marije, Tito Brandsma muč.

27.  Klement Ohridski, Gorazd, Nahum i dr., Filip Hernandez i dr. muč.

28.  Prohor, Nikanor i dr. đakoni, Botvid muč., Alfonza indijska dj.

29.  Marta, Marija, Lazar, Urban II. papa, Olaf kralj i muč.

30.  Petar Krizolog crkveni naučitelj

31.  Ignacije Loyola, Zdenka Schellingova dj. i muč.