KATOLIČKI KALENDAR

STUDENI

1.  SVI SVETI

2.  Dušni dan – Spomen svih pokojnih

3.  Martin iz Poresa, Rupert Mayer

4.  Karlo Boromejski b., (Drago), Modesta dj.

5.  Donin muč., Emerik (Mirko), Grgur Lakota muč.

6.  Leonard pustinj., Teobald,  Melanije b.

7.  Engelbert b. (Anđelko), Baldo b., Petar Wu Guosheng muč.

8.  Gracija Kotorski, Simpronijan i dr. srijemski mučenici

9.  Posveta Lateranske bazilike u Rimu, Elizabeta dj., Alojzije Beltram Quatt.

10.  Leon Veliki papa, crkveni naučitelj, Orest muč., Probo b.

11.  Martin b., Teodor Studita opat, Vinko Eugen Bosilkov b. i muč.

12.  Jozafat Kuncewycz b. i muč., M. Flores Garcia muč.

13.  Stanislav Kostka, Brikcije b., Petar Vičev i dr. bugarski mučenici

14.  Nikola Tavelić i dr. muč., Ivan Trogirski b., Serapijon muč.

15.  Albert Veliki b. i crkveni naučitelj,  Roko Gonz. i A. Rodrigez muč.,  Josip Mkasa Balik. afrički muč.

16.  Margareta Škotska kraljica, Gertruda dj., Otmar opat

17.  Elizabeta Ugarska udov., Hilda opatica, Saloméa kraljica i opatica

18. Posveta bazilikâ sv. Petra i Pavla u Rimu, Filipina Duchesne dj., Karolina Kozka dj. i muč.

19.  Obadija prorok (St. Zav.), Mektilda dj.

20.  Bazilije muč., Edmund kralj i muč., Franjo Can muč., Angela dj. i dr. španjolske mučenice

21.  Prikazanje Bl. Djev. Marije, Mavro Porečki b. i muč.

22.  Cecilija dj. i muč., Petar E. Ramirez muč., E. Julijan Sanchez i Bertran L. Moliner muč.

23.  Klement I. papa i muč., Kolumban opat, Mihael A. Pro muč.

24.  Andrija Dung-Lac i dr. vijetnam. mučenici, Krševan Akvilej. b. i muč.

25.  Katarina Aleksandrijska dj. i muč., Petar Yi Hoyong muč., Hijacint S. L. i Jakov M. B. muč.

26.  Siricije papa, J. Alberione utemelj.

27.  Valerijan b., Virgilije b., Bronsilaw Kostowski muč.

28.  Irenark muč., Papinijan i dr. afrički mučenici, Stjepan ml. muč.

29.  Saturnin muč., Dionizije B. i Toma Rodr. muč., Bernard Hoyos muč.

30.  Andrija apostol, Mihael R. M. i dr. španjolski muč., Ludvik Gietyngier muč.