KATOLIČKI KALENDAR

SVIBANJ

1. Sv. Josip Radnik, Jeremija prorok

2. Atanazije crkveni naučitelj, Josip M. Rubio, Boleslav Strzelecki muč.

3. Filip i Jakov apostoli; Juvenal (Mladen) b.

4. Florijan muč., Agapije i Sekondin muč.

5. Maksim b., Gothard b., Grgur Frackowiak muč.

6.  Petar Nolasko, Dominik Savio, Henrik Kaczorow. i Kazimir Gostynski muč.

7.  Dujam b. i muč., Domitila muč., Gizela Ugarska kraljica

8. Viktor maurski muč., Bonifacije IV. p., Antun Bajewski muč.

9.  Izaija prorok, Pahomije opat, Stjepan Grelewski muč.

10. BL. IVAN MERZ, Ivan Avilski crkveni naučitelj

11.  Mamerto b., Franjo de Geronimo, Matej Le Van Gam muč.

12. Leopold Bogdan Mandić, Pankracije muč.

13.  Gospa Fatimska, Servacije b., Andrija H. Fournet

14. Matija apostol

15.  Izidor i Marija supružnici, Solinski i Bleiburški mučenici

16.  Ivan Nepomuk, Andrija Bobola muč., Vitalij V. Bajrak muč.

17.  Adrion muč., Paškal Baylon, Ivan Ziatyk muč.

18. Ivan I. p., Feliks solinski, Erik IX. kralj

19.  Urban I. p., Celestin V. pustinjak i papa, Josip Czempiel muč.

20.  Bernardin Sijenski, Lidija, Protazije Chong Kuk-bo muč.

21.  Kristofor i dr. meksički mučenici

22.  Rita udov.,  Rosana,  Dominik Ngôn muč.

23.   Deziderije (Željko) b,, Josip Kurzawa i Vinko Matuszewski muč.

24.  Marija Pomoćnica, Gospa od Puta, Šimun Stilita

25.  Beda časni crkveni naučitelj, Grgur VII. p., Magdalena Pazzi dj.

26.   Filip Neri, Dizma, Deziderij b. i muč., Andrija Kaggwa muč.

27.   Augustin Kenterberijski b., Lojze Grozde muč., Barbara Kim i Barbara Yi muč.

28.  German b., Pavao Hanh muč.v

29.  Euzebije i Polion muč., Rikard Thirkeld muč., Uršula Ledochowska dj.

30.  Ivana Arška dj., Ferdinand III. kralj, Matija Kalemba muč.

31.   Pohod Bl. Djevice Marije; Majka Božja od Kamenitih vrata