KATOLIČKI KALENDAR ZA 2017.

SVIBANJ

P 1  Sv. Josip Radnik, Jeremija prorok

U 2  Atanazije crkveni naučitelj, Josip M. Rubio, Boleslav Strzelecki muč.

S 3  Filip i Jakov apostoli; Juvenal (Mladen) b.

Č 4  Florijan muč., Agapije i Sekondin muč.

P 5  Maksim b., Gothard b., Grgur Frackowiak muč.

S 6  Petar Nolasko, Dominik Savio, Henrik Kaczorow. i Kazimir Gostynski muč.

N 7  4. USKRSNA NEDJELJA; Dujam b. i muč., Domitila muč., Gizela Ugarska kraljica

P 8  Viktor maurski muč., Bonifacije IV. p., Antun Bajewski muč.

U 9  Izaija prorok, Pahomije opat, Stjepan Grelewski muč.

S 10  Ivan Merz, Ivan Avilski crkveni naučitelj

Č 11  Mamerto b., Franjo de Geronimo, Matej Le Van Gam muč.

P 12  Leopold Bogdan Mandić, Pankracije muč.

S 13  Gospa Fatimska, Servacije b., Andrija H. Fournet

N 14  5. USKRSNA NEDJELJA;  Matija apostol

P 15  Izidor i Marija supružnici, Solinski i Bleiburški mučenici

U 16  Ivan Nepomuk, Andrija Bobola muč., Vitalij V. Bajrak muč.

S 17  Adrion muč., Paškal Baylon, Ivan Ziatyk muč.

Č 18  Ivan I. p., Feliks solinski, Erik IX. kralj

P 19  Urban I. p., Celestin V. pustinjak i papa, Josip Czempiel muč.

S 20  Bernardin Sijenski, Lidija, Protazije Chong Kuk-bo muč.

N 21  6. USKRSNA NEDJELJA; Kristofor i dr. meksički mučenici

P 22  Rita udov.,  Rosana,  Dominik Ngôn muč.

U 23  Deziderije (Željko) b,, Josip Kurzawa i Vinko Matuszewski muč.

S 24  Marija Pomoćnica, Gospa od Puta, Šimun Stilita

Č 25  Uzašašće; Beda časni crkveni naučitelj, Grgur VII. p.

P 26  Filip Neri, Dizma, Deziderij b. i muč., Andrija Kaggwa muč.

S 27  Augustin Kenterberijski b., Lojze Grozde muč., Barbara Kim i Barbara Yi muč.

N 28  7. USKRSNA NEDJELJA; German b., Pavao Hanh muč.

P 29  Euzebije i Polion muč., Rikard Thirkeld muč., Uršula Ledochowska dj.

U 30  Ivana Arška dj., Ferdinand III. kralj, Matija Kalemba muč.

S 31  Pohod Bl. Djevice Marije; Majka Božja od Kamenitih vrata